Karjeras atbalsta pasākums "Karjeras iespējas iekšlietu un aizsardzības jomās"

      11. oktobrī mūsu skolas 11.- 12. klašu skolēni – Anda, Rūta Krista, Dāvis, Artis, Renāte, Gunita, Madara un Egils piedalījās karjeras izglītības seminārā “Karjeras iespējas iekšlietu un aizsardzības jomās”, kas notika Smiltenē.

Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Lasīt tālāk ...


      

Karjeras atbalsta pasākums "Sniegsim ēdināšanas pakalpojumus!"

       2017. gada 17. - 18. maijā Rugājos, lauku tūrisma mītnē “Rūķīši” notika karjeras attīstības atbalsta pasākums„Sniegsim ēdināšanas uzņēmuma pakalpojumus”.

Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Lasīt tālāk ...


  Sākumskola dodas "Meža ekspedīcijā"

         28.04.2017. Rugāju novada vidusskolas1.-4. klašu skolēni devās „Meža ekspedīcijā” lai iepazītu mežu apsaimniekošanas nozarē esošās profesijas, rosinātu interesi par mežsaimniecības nozari.

Nodarbība Balvu mežniecības iecirkņa mežos ilga divas stundas un to vadīja LVM darbinieki. Mežā izvietotos aktivitāšu punktos skolēni veica dažādus izziņas un praktiskā darba uzdevumus.

Lasīt tālāk ...


Karjeras izglītības nodarbības

      Projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros šinī pavasar mūsu novada skolas skolēniem bija dota iespēja piedalīties karjeras izglītības nodarbībās „Kļūsti par biologu”, kuras vadīja Rugāju novada vidusskolas absolvente, nu jau LVU Bioloģijas fakultātes studente Virdžīnija Vīcupa.

Lasīt tālāk ...


Rugāju novada vidusskolā notika karjeras attīstības atbalsta pasākums„Tehnobuss”

Pasākums notika 30.03.2017. projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

        Tā mērķis bija iepazīstināt skolēnus ar izglītības un karjeras iespējām mašīnbūves un metālapstrādes nozarē,caur moderno tehnoloģiju iepazīšanu rosināt jauniešu interesi par inženierzinātnēm.

Lasīt tālāk ...


Tikšanās ar Rugāju novada vidusskolas absolventiem

      Armīns un Kaspars Duļevski sevi par mūsu skolas skolēniem sauca krietni vairāk nekā pirms desmit gadiem un pašreizējais brāļu dzīves gājums demonstrē dažādus karjeras veidošanās virzienus mūsdienu pasaulē.

Lasīt tālāk ...


Skolā darbu uzsāk karjeras konsultante Agita Kukurāne

     2017.gada martā Rugāju novada vidusskola ir iekļāvusies to skolu skaitā, kas darbosies Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un un profesionālās izglītības iestādēs” .

Lasīt tālāk ...


Noderīgi interneta informatīvie resursi

     Šeit Jūs atradīsiet dažādas noderīgas interneta resusru saites, kas palīdzēs orientēties turpmākajā karjeras izvēlē.

Lasīt tālāk ...

© 2020 Rugāju novada vidusskola