Karjeras atbalsta pasākums "Sniegsim ēdināšanas pakalpojumus!"

       2017. gada 17. - 18. maijā Rugājos, lauku tūrisma mītnē “Rūķīši” notika karjeras attīstības atbalsta pasākums„Sniegsim ēdināšanas uzņēmuma pakalpojumus”.

Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

 

       Tā mērķis bija sniegt skolēniem izpratni par viesu nama darbību un ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu kā biznesa nozari, caur praktisku darbošanos izzināt šaja jomā iesaistītās profesijas un tajās nepieciešamās prasmes. Pasākuma dalībnieki bija Rugāju novada vidusskolas 1.-4. klašu skolēni.

       Grupu nodarbību laikā skolēni guva priekšstatu par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu kā biznesa nozari, par šajā nozarē iesaistītajām profesijām , guva priekšstatu par uzņēmēja ikdienas darbu.Skolēni iepazina ēdināšanas pakalpojumu sniegšanā iesaistītās profesijas praktiskā darbībā caur lomu spēlēm ( skolēni darbojās vairākās grupās- kā “saimnieki”-oficianti, pavāri, trauku mazgātāji, kas, izmantojot pakalpojuma sniedzēja nodrošinātus resursus ( telpas, virtuvi, galda klāšanas un noformēšanas materiālus, pārtikas produktus un darbiniekus, kas palīdz un māca bērniem profesionālās iemaņas), uzņēma citas grupas bērnus “viesus”.

       Nodarbības ievadā uzņēmuma īpašniece Margita Štāle izrādīja lauku tūrisma objektu „Rūķīši” (pirtis, viesu namus, teritoriju un sporta un atpūtas laukumus), pastāstīja par šeit veicamajiem darbiem un nepieciešamajām zināšanām un prasībām darbiniekiem lai varētu šeit strādāt.

       Tad skolēni virtuvē tika iepazīstināti ar higiēnas prasībām un drošības noteikumiem un sadalīti darba grupās, kur saimnieču Margitas un Daces vadībā bērni gatavoja ēdienu (karstmaizes, dārzeņu uzkodas, salātu mērci, dzērienu, desertu) iepazīstot pavāra darbu. Tālākajā nodarbības gaitā skolēni saimnieces vadībā klāja galdus, mācījās apkalpošanas pie galda nosacījumus, tādējādi iepazīstot zāles pārziņa un oficianta darbu . Tad skolēni katrs noformēja pasniegšanai vienu ēdiena porciju un sagaidīja „viesus” ( šveicara darbs). Darbs tika organizēts tā, lai katram darbiniekam būtu jāapkalpo katram savs klients no „Viesu” lomā ieradušās klases. Kad virtuves priekšauti bija jānomaina pret oficiantu tērpiem un jāsagaida viesi „Darbinieku” vidū valdīja neliels satraukums, bet „Viesi”, savukārt, jutās mazliet samulsuši, jo viss taču šeit notika pa īstam, reālā vidē, nevis rotaļās. Arī „Viesi” mācījās uzvedības kultūru- kā jāuzvedas kafejnīcā vai restorāna, kā jālieto ēdamrīki, kā rīkoties dažādās situācijās pie galda. Pēc „Viesu” pavadīšanas skolēni darbojās kā trauku mazgātāji un telpu uzkopēji.

       Skolēni guva vispusīgu priekšstatu par dažādām šinī nozarē iesaistītajām profesijām un tajās nepieciešamajām zināšanām un prasmēm. Lielākā daļa skolēnu līdz šim pat nebija aizdomājušies, ka labi jāpārzin ne tikai ēdienu gatavošana, bet arī matemātika, svešvalodas, ētika, ka arī pēc viesu aiziešanas darbiniekiem vēl daudz jāstrādā. Skolēniem ļoti patika praktiskā darbošanās. Daudzi bērni apstiprinoši atbildēja uz jautājumu, vai kāds nākotnē iedomājas strādāt ēdināšanas nozarē, bet vēl daudz vairāk atzina, ka vēlētos lai viņiem pašiem piederētu šāda veida uzņēmums.

Fotomirkļi no pasākuma „Sniegsim ēdināšanas pakalpojumus!”

 


© 2020 Rugāju novada vidusskola