Karjeras atbalsts 

Karjeras izglītības pasākumi sākumskolā 

          Rugāju novada vidusskolas jaunāko klašu bērni šopavasar devās dažādos izbraucienos ārpus skolas lai iepazītos ar dažādām profesijām reālā darba vidē. Pasākumu apmeklēšanas transporta izdevumi tika finansēti no projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” līdzekļiem.

         4. klases skolēni piedalījās Valsts Mežu dienesta organizētajās Mežu dienās.

Skolēni kopā ar mežu darbiniekiem izzināja mežziņa darba pienākumus – vēroja, zīmēja, klausījās, kopā stādīja mežu. Nodarbības noslēgumā skolēni saņēma arī piemiņas balvas.

 

 Mezadienas1  

Mezadienas2  

Mezadienas3

     Savukārt 1. – 3. klašu skolēni, izpratni par darbu mežkopības nozarē, guva apmeklējot Latvijas valsts mežu kokaudzētavu “Podiņi”. Tur Jāņa Siksalieša vadībā bērni ne vien uzzināja sēkliņas ceļu līdz mežā izstādāmam kociņa dēstam, bet arī iepazina uzņēmumu, darbu tajā. Aplūkoja stādu plantācijas, dažādās tehnikas, aprīkojumu. Redzēja darbu pie stādu konteineru sagatavošanas, sēšanas, šķirošanas un fasēšanas. Pabija gan modernajās siltumnīcās, gan stādu uzglabāšanas “ledusskapī”. Redzēja, kā stādu konteineri tiek iekrauti mašīnās pārdodot promvešanai.

Mezadienas4  

Mezadienas5  

Mezadienas6   

Mezadienas7 

Mezadienas8

          Vēl jaunāko klašu skolēni labprāt izmantoja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk – VUGD) piedāvāto iespēju iepazīt klātienē glābēju darbu un atvērto durvju dienā paviesojās VUGD Balvu postenī. Šeit skolēniem tika izrādītas gan mācību, gan atpūtas telpas un dispečera postenis. Pastāstīts par glābēju darba pienākumiem, ikdienas darbu un arī – kādām īpašībām un kādai izglītībai ir jābūt lai strādātu šajā profesijā. Skolēni apskatīja arī aprīkojumu dažādiem glābšanas darbiem, dienesta mašīnas. Katram bija iespēja uz mirkli iejusties ugunsdzēsēja tēlā, uzvelkot ķiveri un padarbojoties ar ūdens šļūteni.

Mezadienas9  

Mezadienas10  

Mezadienas11   

Mezadienas12  

Mezadienas13

Pedagoģe karjeras konsultante Agita Kukurāne


  

© 2020 Rugāju novada vidusskola