Karjeras atbalsta pasākums "Esi pats savas karjeras veidotājs"

 

 2017. gada 24. novembrī Rugāju novada vidusskolas 9.- 12.  klašu skolēniem bija iespēja piedalīties karjeras izglītības pasākumā “Esi pats savas karjeras veidotājs.” Tas tika finansēts no projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” līdzekļiem. Pasākums tika organizēts ar mērķi sniegt iespēju skolēniem izzināt savu personību, apzināties savus iekšējos un ārējos resursus, kas nepieciešami izglītības un karjeras izaugsmes mērķa uzstādīšanai un sasniegšanai

Grupu nodarbību laikā skolēni personības izaugsmes trenera vadībā sev uzstādīja karjeras mērķus, kas bija saistīti ar katra individuālajām dzīves vērtībām. Pilnveidoja prasmes izteikt savu viedokli un argumentēti paust to. Nodarbību galvenais princips bija rosināt katram domāt mērķtiecīgi, tā, lai tam sekotu rīcība, kas īstenotu izvirzītos mērķus. Nodarbību vadītājs uzsvēra, ka jābūt godīgam pret sevi. Nevienā jautājumā nav nepareizas atbildes vai izvēles. Dienas otrajā pusē personības izaugsmes treneris tikās ar katru klases kolektīvu atsevišķi. Interesenti varēja pieteikties arī individuālai konsultācijai pēcpusdienā.

Mūsu skolas skolēniem šāda veida nodarbības profesionāla speciālista vadībā notika pirmo reizi, un, kā liecina atsauksmes, tās ir bijušas lietderīgas. Lūk, dažas no tām:

 “Patika vadītājs, jo bija atraktīvs. Lika padomāt par nākotni. Sapratu, ka karjeras izvēle ir svarīga.”

 “Man tas bija ļoti noderīgi. Sapratu, ko vēlos tālāk savā dzīvē. Sapratu, ka jāsāk saņemties tam jau tagad.”

“Man patika, ka stāstīja piemērus no dzīves. Tāpēc viss liekas reāli izdarāms. Patika, ka pašiem bija līdzi jādarbojas. Tiešām varēja vairākkārt pārdomāt profesijas izvēli. Vairāk šādu pasākumu.”

“Uzzināju daudz vairāk par darba iespējām Latvijā. Sapratu, kuras profesijas ir pieprasītākās, kā veidot savu karjeru. Bija ļoti jauki parunāt, paklausīties cilvēku ar pieredzi.”

“Personības izaugsmes treneris man palīdzēja iegūt atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem par studijām ārzemēs, testiem. Rakstot savus mērķus apzinājos, ko es vēlos darīt un ko man ir jādara pašlaik, lai to sasniegtu. Bija lieliski.”

“Man neko daudz nepalīdzēja. Vienīgi nedaudz palīdzēja ar plānošanu.”

“Tagad sāku domāt par nākotnes profesijas izvēli, jo iepriekš par to īpaši nedomāju. Sapratu to, cik, patiesībā ir grūti izvēlēties profesiju. Jādomā ir laicīgi.”

“Šis cilvēks (Madars) ļoti iedvesmoja un ierosināja darboties uz izaugsmi. Iesaku visiem!”

“Lika padomāt par savam prioritātēm karjeras izvēlē un manām stiprajām pusēm. Personīgā plāna izveidošana ir noderīga.”

“Man tas diezgan noderēja. Guvu atziņu, ka viss ir iespējams. Galvenais ir tiekties pēc sava mērķa.”

“Sapratu, cik daudz man jāaug no realitātes uz mērķi.”

“Lika padomāt par nākotni. Ja netiec ar pirmo reizi izvēlētajā profesijā, tas nenozīmē, ka tev jāatmet cerības. Dzīve sākas pat vēl 40, 50 gados.”

“Patika, ka stāstīja situācijas no dzīves un ka nevajag strādāt tādā profesijā, kas nepatīk”.

© 2020 Rugāju novada vidusskola