Skolai licencētās un akreditētās programmas

 

Vispārējās pirmsskolas izglītības programma – kods 01011111

Vispārējās pamatizglītības programma – kods 21011111 

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem – kods 21015611

Vispārējās vidējās izglītības programma - kods 31016011

© 2023 Rugāju vidusskola