Karjeras atbalsta pasākums "Karjeras iespējas iekšlietu un aizsardzības jomās"

      11. oktobrī mūsu skolas 11.- 12. klašu skolēni – Anda, Rūta Krista, Dāvis, Artis, Renāte, Gunita, Madara un Egils piedalījās karjeras izglītības seminārā “Karjeras iespējas iekšlietu un aizsardzības jomās”, kas notika Smiltenē.

Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

 


 

  Skolēni tikās ar Valsts ugunsdrošības un glābšanas dienesta, Latvijas armijas, Valsts robežsardzes un Valsts policijas pārstāvjiem, kas jauniešus iepazīstināja ar karjeras veidošanas iespējām šajās jomās, iespējām mācīties, kā arī ar struktūrās pastāvošajām prasībām. Skolēni iepazina piedāvātās prezentācijas, informatīvās filmas, uzdeva sev interesējošos jautājumus. Īpaši interesanta bija Valsts policijas pārstāvju uzstāšanās, jo uz tikšanos bija ieradušies arī vairāki pašreizējie Policijas akadēmijas studenti, kas pastāstīja par savu ikdienu, mācību prasībām, atbildēja uz jauniešu jautājumiem, kā arī demonstrēja cīņas paņēmienus ko ir apguvuši noziedznieku aizturēšanai un pašaizsardzībai. Skolēniem bija iespēja izmēģināt savu roku arī šaušanas stendā- simulatorā.

 Dienas turpinājumā mūsu jaunieši devās uz Smiltenes Valsts tehnikumu, lai gūtu priekšstatu par šeit sniegtajām izglītības iespējām ēdināšanas un viesmīlības pakalpojumu, ceļu būves un veterinārijas nozarēs. Jaunieši realitātē redzēja topošo ceļu būves tehnikas vadīšanas apmācību moderni aprīkotā simulatoru klasē. Interesentiem bija ļauta iespēja arī pašiem mazliet izmēģināt kādu no simulatoriem. 

  Skolēni arī apmeklēja veterinārijas fakultāti, kur apskatīja daudzos mācību kabinetus, sarunājās ar vienu no šīs fakultātes pasniedzējām Mairitu Kuprišu.

 

     

 Pēc darbdienas beigām tika dota iespēja apskatīt arī moderni un daudzpusīgi aprīkoto veterinārijas klīniku, kurā topošie veterinārijas speciālisti pasniedzēju vadībā ikdienā  veic arī dzīvnieku ārstēšanu, diagnostiku un aprūpi, sniedzot veterinārijas pakalpojumus. Klīnikas vadītāja laipni izrādīja klīniku, pastāstīja par darbu tajā, atbildēja uz jauniešu jautājumiem.

 

 

 


 

© 2020 Rugāju novada vidusskola