Karjeras atbalsts

Karjeras nodarbības un Latvijas Nacionālās bibliotēkas apmeklējums

       2018.gada 13. decembrī Rugāju novada vidusskolas 5. un 6. klašu skolēni kopā ar savām audzinātājām Ilzi Dobrovoļsku un Anitu Stalidzāni devās ekskursijā uz Rīgu. Skolēni apmeklēja Latvijas Nacionālo bibliotēku. Ekskursijas laikā skolēni apskatīja mūsu Gaismas pils telpas, mērķtiecīgi iepazina darba vidi un atklāja bibliotēkā strādājošo darbinieku dažādās profesijas.

Savās atsauksmēs pēc ekskursijas skolēni atzina, ka nav zinājuši, ka bibliotēkā var būt tik interesanti, ka tajā bez bibliotekāriem strādā vēl ļoti daudz citu dažādu profesiju pārstāvju- gan gidi, datorspeciālisti, grāmatu restauratori, sabiedrisko attiecību speciālists, apsargi, apkopējas, garderobistes u.c.

      Fotomirkļi.

Biblio1  

Biblio2  

Biblio3 

 

     Šajā dienā katra klase piedalījās arī radošajā karjeras izglītības nodarbībā, ko vadīja karjeras konsultante Inta Lemešonoka. Skolēni veica uzdevumus sevis izzināšanā, karjeras konsultante palīdzēja katram atklāt savu personības tipu. Skolēniem bija iespēja darboties arī ar “Karjeras paklāju”. Nodarbības notika turpat gaišajā un mājīgajās bibliotēkas telpās un mūsu skolēniem ļoti patika. Par to liecina viņu atsauksmes :

”Man ļoti patika šī nodarbība, jo es uzzināju kas es patiešām varēt būt!”

“Man ļoti patika karjeras konsultācija!”

“Tur bija ļoti laba speciāliste, kas man ļoti palīdzēja. Paldies! Mani pārsteidza, ka var tik daudz par cilvēku uzzināt no bildītes vien. Man patika viss un gribējās vēl, bet nesanāca laiks.”

“Es atklāju to, ka es māku izteikt ļoti dziļas domas. Es īstenībā varētu mācīties savu sapņu profesiju.’’

“Es uzzināju, ka es varētu strādāt piemēram par ballīšu organizētāju jo esmu atraktīva. Man patika viss!”

Fotomirkļi.

Biblio4 Biblio5

       Šis karjeras atbalsta pasākums tika nodrošināts izmantojot Eiropas Sociālo fondu projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finansējumu.


© 2020 Rugāju novada vidusskola