Profesijas latviešu tautasdziesmās

          Novembra mēnesī Rugāju novada skolu jaunāko klašu skolēni darbu un profesijas iepazina latviešu tautasdziesmās.

          Kopā ar skolotājām, atbilstoši savam vecumam, bērni izzināja dažādas profesijas gan lasot, gan rakstot un zīmējot, gan izspēlējot tās rotaļās un spēlēs. Bija interesanti atklāt, ka daudzi amati, profesijas, kuras tautasdziesmās pieminētas, pastāv arī mūsdienās, taču to izpausme ir citādāka.

Bērni secināja, ka, piemēram, kučierim līdzīgi strādā autobusa šoferis vai taksometra vadītājs. Mūsdienu zemnieki ir tautas dainās minētie saimnieki, saimnieces, slaucējas, pļāvēji, arāji. Tādas profesijas kā dravenieks, skroderis, melderis un vēveris mūsdienās sauc savādāk. Ko dara šādās profesijās strādājošie? Kur tās var mācīties? Kādu profesiju nākotnē vēlētos apgūt paši? Šādus jautājumus jaunāko klašu skolēni izzināja, izmantojot tautasdziesmas.

          Rugāju novada Eglaines pamatskolā tapa vizuālās mākslas darbu, bet Rugāju novada vidusskolā rakstu darbu izstādes “Darbs un profesijas latviešu tautas dziesmās”. Abu skolu bērnu darbi decembrī skatāmi arī Rugāju bibliotēkas telpās, bet janvārī – Lazdukalna bibliotēkā. Ienāciet paskatīties! Varbūt atklāsiet ko interesantu sev.

Profesijas

 

Izstāde novembrī Rugāju novada vidusskolas mazās skolas vestibilā.

© 2020 Rugāju novada vidusskola