JSPA Projekts Nr. 2023-1-LV02-KA154-YOU-000127946 — “Uzdrīksties redzēt plašāk”

  

Mācību cikls lauku jauniešu attīstībai un kvalitatīvas mācīšanās veicināšanai “Uzdrīksties redzēt plašāk”. 

 

Projekta tīmekļa vietne

JSPA projekts "Kontakts"-“Es-Tu-Mēs, well-being Balvu novadā”

Šī gada janvārī ir noslēdzies JSPA projekts "Kontakts"-“Es-Tu-Mēs, well-being Balvu novadā”, kura ietvaros Rugāju vidusskolas skolēnu pašpārvalde ir piedalījusies un veidojusi 7 aktivitātes, lai pilnveidotu prasmes, paplašinātu redzesloku, apkopotu viedokļus un galvenokārt spētu organizēt skolas pasākumus, un gūtu ieskatu, kā to dara profesionāļi. Projekta realizētajās aktivitātēs jaunieši ir veikuši aptauju skolā par to, kādus pasākumus skolēni vēlētos šajā mācību gadā, veidoja gada pasākumu plānu, piedalījušies apmācību nodarbībās ar kouču Kristīnu Castronovo, tikušies ar iepriekšējās pašpārvaldes prezdientu Elgaru Adelču, BNBJC jaunatnes lietu speciālisti Gunitu Mincāni un BPVV pašpārvaldes prezidenti Beāti Kaņepi. Notikusi arī lekcija ar pasākumu vadītāju Kristapu Rasimu, jaunieši ir "ēnojuši" pasākumu un paši rīkojuši "Jaungada karnevālu". Šis projekts uzlabojis Rugāju vidusskolas pašpārvaldes darbu un to turpinās darīt arī turpmāk. 

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

 


 Soļi, kā veiksmīgi rīkot pasākumuTeksta autors: Sintija Vīksniņa

 Foto : Anita Stalidzāne

 

Erasmus+ akreditācija