Finanšu investīcijas Rugāju novada vidusskolā 2009. – 2019.g. 

Lasīt tālāk ...


ERASMUS

Erasmus+ programmas projekts

„The Journey of Learning from Data to Knowledge with Maths and Technology”

(Mācīšanās ceļojums no datiem uz zināšanām, izmantojot matemātiku un tehnoloģijas)

Nr. 2019-1-TR01-KA229-074388_5, 03.11.2019.- 02.11.2021.

Lasīt tālāk ...


ERASMUS

Rugāju novada vidusskola uzsāk dalību Erasmus+ projektā “Skolas dārzi Eiropā”

No 12. līdz 16. novembrim Rugāju novada vidusskolas skolotājas Iveta Arelkeviča un Liene Pipure apmeklēja Valverdas skolu Spānijā, lai tiktos ar Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) skolu apmaiņas partnerību projekta Nr. 2018-1-ES01-KA229-050571_5 „School gardens around Europe” partneriem un plānotu projekta aktivitātes.

Lasīt tālāk ...


Rugāju novada vidusskolas projektu “Veiksmīgs, radošs un motivēts skolotājs - skolēnu mācīšanās motivācijas veicinātājs” līdzfinansē Eiropas Savienība 

Projekta mērķis: Pilnveidot Rugāju novada vidusskolas skolotāju pedagoģiskā procesa organizācijas prasmes skolēnu mācīšanās procesa aktivizēšanai un personīgās atbildības par mācību sasniegumiem veicināšanai.

Laikā, kad nepieciešama izglītības paradigmas maiņa, kad nepieciešamas idejas un spēks jaunu mācīšanas formu ieviešanai, daudziem skolotājiem jūtama motivācijas nepietiekamība inovatīvu metožu pielietojumam mācību procesā, kas reizēm atspoguļojas arī skolēnu vēlmē mācīties. Lai varētu motivēt skolēnus būt atbildīgiem par saviem mācību sasniegumiem, arī skolotājam jābūt veiksmīgam, radošam un motivētam. Tādēļ nepieciešams paaugstināt pedagogu motivāciju un apmierinātību ikdienas darbā, pilnveidot pedagogu kompetenci skolēnu mācīšanās sekmēšanai, aktīva un inovatīva mācību procesa organizēšanai.

Lasīt tālāk ...


No 9.- 15. janvārim, laikā, kad gan Latvijā, gan Somijā valdīja bargs sals devos Erasmus+ pieredzes apmaiņas braucienā uz Joensuu pilsētu, Ziemeļkarēlijā  Somijā, lai piedalītos tālākizglītības kursos skolvadībā.

Kursos piedalījās izglītības iestāžu vadītāji no Rumānijas, Grieķijas, Turcijas, Spānijas, Portugāles un Latvijas. Gaisa temperatūra -29°C bija pārbaudījums visiem, pat pašiem somiem, bet visvairāk tas pārsteidza portugāļus, kuri sniegu redzot otro reizi, bet šādu aukstumu izbaudot pirmo reizi mūžā.

Lasīt tālāk ...


Pateicoties Erasmus+ projektam tika dota lieliska iespēja piedalīties mobilitātes kursos „Radošums, inovācija, aktīvs pilsoniskums un starpkultūru dialogs”, kuri notika no 12.oktobra līdz 17.oktobrim Parīzē, Francijā.

Grupā kopā bijām divdesmit dalībnieki no dažādām Eiropas valstīm: Spānijas, Vācijas, Grieķijas, Rumānijas, Itālijas, Francijas un Latvijas. Kursi notika divās valodās - franču un angļu valodā.

Lasīt tālāk ...


Laikā, kad Latvijā gaisa temperatūras rādītāja sarkanā svītra noslīdēja zem nulles, viena no „Airbaltic” aviokompānijas lidmašīnām atstāja baltu rāvējslēdzēju debesīs ceļā uz Austriju. Pēc dažām stundām no Austrijas izlidoja jau cita lidmašīna, kuras galamērķis bija Horvātijas slavenā kūrortpilsēta Dubrovnika. Šo ceļu ar divām lidmašīnām mēroju arī es, Inga Garā, lai nonāktu mazā, Adrijas jūras un kalnu ieskautā pilsētiņā Cavtat, kur astoņu dienu laikā Erasmus+ projekta ietvaros apmeklēju kursus skolotājiem „Rīcības metožu pielietošana ar mērķi uzlabot motivāciju un mācību vides kvalitāti”.

Lasīt tālāk ...


Rugāju novada vidusskolas skolotāji kopā ar 6 valstu (Somijas, Norvēģijas, Dānijas, Īslandes, Igaunijas un Latvijas) kolēģiem izstrādājuši Nordplus programmas projektu „Nordfish". Tas veidots, lai skolotāji dalītos pieredzē par pārbaudītām mācību metodēm, gūtu iedvesmu un praktisku pieredzi veselīga uztura popularizēšanā, lai apzinātos kultūras un ekonomiskās līdzības un atšķirības Baltijas un Ziemeļvalstīs. 

Vairāk par projektu

http://magazinefactory.edu.fi/magazines/nordfish6/index.php?str=40


 

Projekta „Mūsdienīga skola Rugāju novadā izaugsmei un konkurētspējai” ietvaros dodas piecās mācību ekskursijās

Projekta Mūsdienīga skola Rugāju novadā izaugsmei un konkurētspējai” apstiprināšana bija ļoti patīkama ziņa rudenīgi pelēkajā dienā. Patīkama tāpēc, ka izraisīja Rugāju novada vidusskolas skolēnos un skolotājos skudru pūžņa cienīgu rosību – jāsāk īstenot iecerētais un darba būs daudz. Jo tieši skolēni būs tie, kas izmantos vienu no projekta piedāvātajām iespējām – 5 mācību ekskursijas uz dažādām Latvijas vietām ar mērķi noskaidrot savu turpmāko profesiju. Toties tagad, kad darbs jau pusceļā un varam lepni atskatīties uz paveikto, varam korī droši secināt – ir milzīgs gandarījums un sajūta, ka tas, ko darījām, kādam noteikti palīdzēs. Un skolēnu sirsnīgie paldies un starojošās sejas šo sajūtu rada.

Lasīt tālāk ...


 

2012. gada pavasarī guvām atbalstu  VAS „Hipotēku un zemes banka” projekta Klientu kluba „Mēs paši” projektu konkursā, kā rezultātā Rugāju novada vidusskolas mazās skolas teritorijā ar aktīvu vecāku atbalstu tika izbūvēta lapenīte.

Lasīt tālāk ...

© 2022 Rugāju vidusskola