Rugāju novada vidusskolā notika karjeras attīstības atbalsta pasākums„Tehnobuss”

Pasākums notika 30.03.2017. projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

        Tā mērķis bija iepazīstināt skolēnus ar izglītības un karjeras iespējām mašīnbūves un metālapstrādes nozarē,caur moderno tehnoloģiju iepazīšanu rosināt jauniešu interesi par inženierzinātnēm.

       Nodarbības Tehnobusā dienas garumā apmeklēja Rugāju novada vidusskolas un Rugāju novada Eglaines pamatskolas 4.- 12.klašu skolēni.

       Nodarbības ievadā instruktori iepazīstināja skolēnus ar nodarbības gaitu, inženierzinātņu pielietojumu mūsdienu tehnoloģijās un ražošanas procesos.

      Nodarbības gaitā skolēni caur demonstrējumiem un praktisku darbošanos iepazina programmējamus CNC metāla apstrādes darba galdus (frēze un virpa), metināšanas izmēģinājumu stendu, automatizācijas mini-rūpnīcas „Festo” mezglu pneimatikas stendu, eksperimentu „Festo”stendu, 3D printeri - ar darba materiālu PLC, zobratu mehānikas un dinamo stendu, multimediju sistēmas planšetdatoru ar pieeju internetam un specializētām datu bāzēm.

       Tehnobusa instruktori konsultēja par darba un karjeras iespējām metālapstrādes nozarē,interesentiem bija iespēja saņemt informatīvus bukletus.

       Pēc nodarbībām aptaujātie jaunieši atzīst, ka nodarbības tehnobusā iepazīstināja ar jaunākajām tehnoloģijām, to darbības principiem un ļāva izprast dažādas likumsakarības. Deva iespēju izprast nozares specifiku, kas var noderēt karjeras izvēlē. Daudzi skolēni atzīmē, ka ir uzzinājuši kā darbojas 3D printeris un kā rūpnīcās tiek pielietota pneimatika. Vairāki jaunieši bija priecīgi par iespēju padarboties metināšanas stendā. Īpaši atzīmēts arī minirūpnīcas stends un sumo robotiņš.

   Šī bija lieliska iespēja mūsu skolas skolēniem ērtā veidā vienkopus iegūt daudzpusīgu informāciju par inženierzinātnēm un to iespējām rūpniecībā. Tas bija labs veids kā uzzināt informāciju par nodarbinātības un izglītības iespējām mašīnbūves un metālapstrādes jomā.

Fotomirkļi “Tehnobusā”


© 2017 Rugāju novada vidusskola