Karjeras atbalsts

Dalība karjeras attīstības atbalsta pasākumā “Nāc studēt!”

          22. novembrī Rugāju novada vidusskolas 11., 12. klašu skolēni kopā ar saviem klašu audzinātājiem J.Ikstenu un E. Konivali apmeklēja karjeras attīstības atbalsta pasākumu„ Nāc studēt!” Daugavpils Universitātē. Tā mērķis bija iepazīt studiju iespējas augstskolā– studiju vidi, to programmas, saturu un mācību procesu, kas paplašinātu jauniešu priekšstatus un sekmētu turpmākā izglītības ceļa izvēli.

       Pasākuma laikā jaunieši tika iepazīstināti ar vispārēju prezentāciju par izglītības iespējām Daugavpils Universitātē- studiju virzieniem, fakultātēm (Izglītības un vadības fakultāte, Humanitārā fakultāte, Sociālo zinātņu fakultāte, Mūzikas un mākslu fakultāte, Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte), studiju programmām, studiju ilgumu, prasībām reflektantiem, iespējām darboties projektos, saturīgām brīvā laika pavadīšanas iespējām, sadzīves apstākļiem.

DU1

 

       Tālāk sekoja ekskursija universitātes pārstāvja vadībā.

DU2 DU3  

DU4

 

      Skolēni tuvāk iepazinās ar Dabaszinātņu fakultāti, apskatīja Dabaszinātņu un inženierzinātņu mācību laboratoriju korpusu, kas ir šodienas nostādnēm atbilstošu zināšanu un jaunu tehnoloģiju apguves un izpētes vieta. Skolēni iepazinās ar daudzajām un dažādajām universitātes laboratorijām, mikroskopijas centru un observatoriju. Jaunieši tika iepazīstināti ar praktiskās un pētnieciskās darbības iespējām tajās.

       Jaunieši, izsakoties par gūtajiem iespaidiem, akcentēja moderno tehnoloģiju izmatojumu labaratorijās, novērtēja augstskolas iespējas dabaszinātņu studentiem, atzinīgi izteicās par vidi- telpām, to noformējumu, ēku izkārtojumu. Mūsu jaunieši labprāt būtu vēlējušies vēl izvērstāku augstskolas apskati, klātienē apskatot visas fakultātes. Šo iespēju augstskola nodrošina atvērto durvju dienās, kad interesentiem iespējams pamatīgi izpētīt konkrēti interesējošo fakultāti.

       No skolēnu atsauksmēm:

”DU mani pārsteidza ar speciāli veidotajām telpām, kas domātas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, laboratoriju ierīcēm un to augstajām cenām, nano tehnoloģiju izpēti fizikas laboratorijā, mājīgo atmosfēru.”

“Dodoties uz Daugavpils Universitāti es guvu informāciju par augstskolu, kas mainīja manas domas kopumā par Daugavpili. Sapratu, ka tur mācoties var iegūt daudz zināšanu, strādāt ar jaunajām tehnoloģijām”.

“Es uzzināju, ka šī universitāte ir ideāla jauniešiem, kas vēlas studēt fiziku, ķīmiju, bioloģiju, jo universitātē ir ļoti attīstīta, moderna un daudzsološa, bet iespējas ir arī tādiem studentiem, kas vēlas mācīties tādas jomas kā psiholoģiju, pedagoģiju”.

“Man kā topošajam studentam bija svarīgi dzirdēt informāciju par citām fakultātēm, bet viss, ko dzirdēju- fizika, bioloģija, pētnieciskā darbība. Biju vīlusies. Bet stāsts par šīm fakultātēm bija diezgan interesants”.

“Apmeklējums DU priekš manis bija ļoti vērtīgs, jo uzzināju interesantu un noderīgu informāciju, kas liks man padomāt un salīdzināt ar citām Latvijas augstskolām. Protams, ļoti pārsteidza DU skaistās un mājīgās telpas, augsti attīstītās tehnoloģijas un lielais klāsts ar piedāvātajām izglītības iespējām. Mazs mīnuss, manuprāt, ir tāds, ka neguvu plašāķu iespaidu par citām fakultātēm, jo mani īsti neinteresē fizika.”

“Es uzzināju, ka šajā universitātē ir vairāk mācību programmu nekā es domāju. Viena no studiju programmām atbilst manām vēlmēm, līdz ar to, iespējams, došos tur studēt.”

       Karjeras attīstības atbalsta pasākuma “Nāc studēt!” nodrošināšanai tika izmantoti ESF projekta "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" Nr. 8.3.5.0/16/I/001 finansiālie līdzekļi.

© 2020 Rugāju novada vidusskola