Ēnu diena 2019 

        Arī šajā gadā Rugāju novada vidusskolas jaunieši izmantoja lielisko iespēju izzināt sev interesējošās profesijas reālā darba vidē un 13. februārī kļuva par kāda sava aroda profesionāļa “ēnu”.

      Mūsu vidusskolēni ēnoja ne vien Rīgā, bet arī Ludzas novadā un Rēzeknē, jo katrs izvēlējās sev patiesi saistošu nozari. Ar jau iepriekšēju Ēnu dienu pieredzi šogad sev interesējošās jomas turpināja pētīt Dārta, kas sekoja fizioterapeita darbam Rīgas Stradiņa universitātē un Eva, kas “ēnoja” Latvijas Bankā.

Par gūtajiem iespaidiem, savu darbošanos pie 3D mācību simulatoriem un reālu iespēju asistēt darbā ar pacientiem patiesi gandarīta bija arī Amanda, kas Rīgas Stradiņa universitātē Ēnu dienu pavadīja izzinot stomatoloģiju. Alise, kas “ēnoja” veterinārā ķirurga darbu SIA "Dzīvnieku veselības centrs" secināja, ka šis darbs ir ne vien ļoti atbildīgs, bet arī emocionāli nopietns. Vairis Ēnu dienu pavadīja informācijas tehnoloģiju uzņēmumā SIA “Atea Global Services”, bet Elgars mērķtiecīgi devās uz Latvijas Valsts Robežsardzes aviācijas daļu pierobežā. Atzinīgi šo dienu novērtēja arī Ritvars, kas klātienē bija kopā ar mūsu skolas absolventu, tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītāju -gaismu režisoru Ervīnu Šaicānu Latgales Vēstniecībā “Gors” un dienas garumā izzināja koncertzāli no skatītājiem neredzamās puses.

       Visi jaunieši ir gandarīti par lietderīgi pavadīto dienu. Kāds atzīst, ka jauniegūtā pieredze pozitīvā nozīmē likusi mainīt iepriekšējās domas, cits- gluži otrādi, nostiprinājis un padziļinājis savus jau esošos priekšstatus. Starp “ēnotājiem” ir arī jaunieši, kas savu nākotni saskata ne vien dotajā jomā, bet arī konkrētajā Ēnu dienas ietvaros apmeklētajā uzņēmumā.

       Fotomirkļi:

Enas20191

Latvijas Valsts Robežsardzē

Enas20192

 

Latvijas Bankā

Enas20193 

 

Informācijas tehnoloģiju uzņēmumā SIA “Atea Global Services" 

Enas20194 Enas20195

Rīgas Stradiņa universitātē

Enas20196

 

SIA "Dzīvnieku veselības centrs"

Enas20197

 

Latgales Vēstniecībā “Gors”


© 2020 Rugāju novada vidusskola