Vides izvērtējums  (pdf fails) 


 

© 2020 Rugāju novada vidusskola