Vides izvērtējums 2016./2017. m.g. (pdf fails)

 

Ekoskolas darbības plāns 2015./2016. m.g. (pdf fails)

 

Vides izvērtējums 2015./2016. m.g.

1. Veselīgs dzīvesveids (pdf fails)

2.  Atkritumi (pdf fails)

3. Transports  (pdf fails)

4. Ūdens (pdf fails)

5. Enerģija (pdf fails)

6. Skolas vide un apkārtne (pdf fails)

7. Līdzdalība (pdf fails)

 


 

© 2017 Rugāju novada vidusskola