Izstāde “Skola 2019” Balvu Valsts ģimnāzijā

       2019. gada 30. janvārī Rugāju novada vidusskolas jaunieši izmantoja iespēju apmeklēt izstādi “Skola 2019” Balvu Valsts ģimnāzijā. Tā bija laba iespēja izpētīt augstāko un vidējo profesionālo izglītības iestāžu izglītības piedāvājumu. Šāda veida izstādes Balvu Valsts ģimnāzijā tiek rīkotas jau vairākkārt. Šogad dalībnieku skaits bija lielāks kā iepriekšējos gados. Izglītošanās iespējas demonstrēja 22 augstākās un profesionālās mācību iestādes.

       Pirmo reizi šajā karjeras izglītības pasākumā piedalījās “Baltic Council for internacional education” pārstāve, kas informēja skolēnus par iespējām apgūt svešvalodu dažādās pasaules valstīs piedāvājot gan augstākās izglītības iespējas, gan iespēju dalībai vasaras nometnēs. Šis centrs pagaidām ir arī vienīgā vieta Latvijā, kurā iespējams nokārtot starptautisko angļu valodas eksāmenu, kas nepieciešams studijām ārzemēs.

       Izglītības iestāžu stendos bija iespējams saņemt visu iespējamo informāciju par mācību iestādi un apgūstamajām programmām, uzdot sev interesējošos jautājumus, parunāties, kā arī izmēģināt dažādas praktiskas nodarbes. Mūsu jaunieši pauda gandarījumu par izstādes apmeklējumu un atzina to par sev lietderīgu.

       Fotomirkļi:

Skola20191 Skola20192 

Skola20193 Skola20194

 Skola20195 Skola20196 

Skola20197


© 2020 Rugāju novada vidusskola