Karjeras atbalsts

Karjeras nodarbības un Latvijas Nacionālās bibliotēkas apmeklējums

       2018.gada 13. decembrī Rugāju novada vidusskolas 5. un 6. klašu skolēni kopā ar savām audzinātājām Ilzi Dobrovoļsku un Anitu Stalidzāni devās ekskursijā uz Rīgu. Skolēni apmeklēja Latvijas Nacionālo bibliotēku. Ekskursijas laikā skolēni apskatīja mūsu Gaismas pils telpas, mērķtiecīgi iepazina darba vidi un atklāja bibliotēkā strādājošo darbinieku dažādās profesijas.

Lasīt tālāk ...

 


Skolēni iepazīst interneta portālu www.prakse.lv

 

      2018. gada 7. decembrī Rugāju novada vidusskolas vecāko klašu jauniešiem bija iespēja tikties ar interneta portāla “ prakse.lv” projektu vadītāju Amandu Brizgu. 

Lasīt tālāk ...


Karjeras atbalsts

Dalība karjeras attīstības atbalsta pasākumā “Nāc studēt!”

          22. novembrī Rugāju novada vidusskolas 11., 12. klašu skolēni kopā ar saviem klašu audzinātājiem J.Ikstenu un E. Konivali apmeklēja karjeras attīstības atbalsta pasākumu„ Nāc studēt!” Daugavpils Universitātē. Tā mērķis bija iepazīt studiju iespējas augstskolā– studiju vidi, to programmas, saturu un mācību procesu, kas paplašinātu jauniešu priekšstatus un sekmētu turpmākā izglītības ceļa izvēli.

Lasīt tālāk ...


Karjeras atbalsts

Pieredzes apmaiņas brauciens skolēniem

          Rugāju vidusskolā novembrī tika organizēta Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Balvu nodaļas informatīvā diena un pieredzes apmaiņas brauciens skolēniem. LLKC Balvu novada lauku attīstības konsultante Tamāra Lielbārde pastāstīja, ka pasākums tika īstenots ar mērķi radīt skolēniem interesi par lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarēm, veidot izpratni par nozaru darbību, kā arī popularizēt lauksaimniecības profesionālo izglītību.

Lasīt tālāk ...Karjeras atbalsts

Karjeras nedēļa 10.- 12. oktobris

          Karjeras nedēļas laikā mūsu novada skolās gan mācību un audzināšanas stundās, gan ārpusstundu aktivitātēs tika akcentēti karjeras izglītības jautājumi. Skolēniem bija iespēja apmeklēt semināru “’Izglītības un darba iespējas medicīnas nozarē”, kas norisinājās Gulbenē, 7.- 8. klašu skolēni devās izzināt darba vidi un dažādas profesijas saldumu ražotnē “Poļu nams” Codes novadā un Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

Lasīt tālāk ...Karjeras atbalsts 

Karjeras izglītības pasākumi sākumskolā 

          Rugāju novada vidusskolas jaunāko klašu bērni šopavasar devās dažādos izbraucienos ārpus skolas lai iepazītos ar dažādām profesijām reālā darba vidē. Pasākumu apmeklēšanas transporta izdevumi tika finansēti no projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” līdzekļiem.

         4. klases skolēni piedalījās Valsts Mežu dienesta organizētajās Mežu dienās.

Lasīt tālāk ...Karjeras atbalsts

Darbojoties profesiju iepazīšanas darbnīcā “Iepazīstam zirgkopību”

No 23. – 25. maijam Rugāju novada vidusskolas 5. – 8. klašu skolēni un Rugāju novada Eglaines pamatskolas 5. – 9. klašu skolēni guva priekšstatu par zirgkopību kā tautsaimniecības nozari darbojoties profesiju iepazīšanas darbnīcā “Iepazīstam zirgkopību”, ko vadīja Larisa un Andris Klitončiki savā saimniecībā “Kapulejas”. Nodarbībās jaunieši izzināja dažādās zirgu izmantošanas iespējas mūsdienās – sportam, darbam, ārstniecībai, tūrismam, izklaidei.

Lasīt tālāk ...Karjeras atbalsts

Mācību ekskurija “Kā var saimniekot laukos”

No 23.-25. maijam Rugāju novada vidusskolas 5. – 8. klašu skolēni un Rugāju novada Eglaines pamatskolas 5. – 9. klašu skolēni apmeklēja Kašu ģimenes saimniecību ”Ezerlīči” Tilžas pagastā. Tā ir daudznozaru zemnieku saimniecība, kurā mācību ekskurijas “Kā var saimniekot laukos” laikā skolēni guva priekšstatu par daudzveidīgajām saimniekošanas un mazā biznesa veidošanas iespējām Latvijas lauku vidē. Saimniecība veiksmīgi apvieno lauku tūrismu ar biškopību, stādaudzēšanu un augu selekciju. Vēl saimniecībā audzē arī šķirnes liellopus.

Lasīt tālāk ...Karjeras atbalsts 

Meistarklašu nodarbībās “Jaunais galdnieks” pie amatnieka Jura Bleidera 

No 25. – 27. aprīlim Rugāju novada vidusskolas 1. – 4. klašu skolēni apmeklēja piedalījās meistarklašu nodarbībās “Jaunais galdnieks” pie amatnieka Jura Bleidera, kur izzināja galdnieka darba pamatus. Bērni ne tikai iepazina un iemēģināja dažādus galdnieka darba rīkus, bet meistara vadībā izgatavoja arī katrs savu atslēgu turētāju kāda dzīvnieciņa formā. Turpat bija iespēja iemēģināt arī meistara darinājumus – dažādas no koka gatavotas spēles, iepazīties ar nesen apskatei atvērto koku horoskopu ekspozīciju un nelielās sacensībās pārbaudīt savu veiklību un vērīgumu, kas ir svarīgas īpašības galdnieka darbā. Vērīgākie no meistara saņēma arī nelielas balvas.

Lasīt tālāk ...Karjeras atbalsts

Izglītības iespēju izpēte - konkursa SkillsLatvia 2018 apmeklējums

2018. gada 25. aprīlī mūsu novada skolu vecāko klašu jaunieši apmeklēja nacionālajā jauno profesionāļu meistarības konkursu SkillsLatvia2018 , kas notika Ķīpsalas izstāžu centrā Rīgā. Brauciena izmaksas tika finansētas no ESF projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” līdzekļiem.

Lasīt tālāk ...Karjeras atbalsts

Izzina izglītības iespējas Valsts Robežsardzes koledžā un darba pasaules iespējas Latgales vēstniecībā "Gors"

2018. gada 28. martā un 4. aprīlī, Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās mācību iestādēs” ietvaros, mūsu novada skolu (Rugāju novada vidusskola, Rugāju novada Eglaines pamatskola) vecāko klašu skolēniem ekskursijas laikā bija iespēja izzināt izglītības iespējas Valsts Robežsardzes koledžā.

Lasīt tālāk ...


Tikšanās ar Rugāju novada skolu absolventiem ciklā „10 gadi pēc vidusskolas…”

Lai paplašinātu jauniešu redzesloku un izpratni par dažādajām studiju un darba iespējām, par karjeras veidošanas ceļiem, šinī mācību gadā Rugāju novada vidusskolā dalīties savā mācību un dzīves pieredzē tiek aicināti mūsu novada skolu absolventi. Šādi pieredzes stāsti pašreizējiem skolu jauniešiem var kalpot kā materiāls, domās modelējot savas nākotnes karjeras izvēles.

Lasīt tālāk ...


Profesijas latviešu tautasdziesmās

          Novembra mēnesī Rugāju novada skolu jaunāko klašu skolēni darbu un profesijas iepazina latviešu tautasdziesmās.

          Kopā ar skolotājām, atbilstoši savam vecumam, bērni izzināja dažādas profesijas gan lasot, gan rakstot un zīmējot, gan izspēlējot tās rotaļās un spēlēs. Bija interesanti atklāt, ka daudzi amati, profesijas, kuras tautasdziesmās pieminētas, pastāv arī mūsdienās, taču to izpausme ir citādāka.

Lasīt tālāk ...

Karjeras atbalsta pasākums "Esi pats savas karjeras veidotājs"

 

 2017. gada 24. novembrī Rugāju novada vidusskolas 9.- 12.  klašu skolēniem bija iespēja piedalīties karjeras izglītības pasākumā “Esi pats savas karjeras veidotājs.” Tas tika finansēts no projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” līdzekļiem. Pasākums tika organizēts ar mērķi sniegt iespēju skolēniem izzināt savu personību, apzināties savus iekšējos un ārējos resursus, kas nepieciešami izglītības un karjeras izaugsmes mērķa uzstādīšanai un sasniegšanai

Lasīt tālāk ...

 


Karjeras atbalsts

 Izzina augļkopības nozari

Lai gūtu priekšstatu par augļkopības nozari, Rugāju novada vidusskolas sākumskolas klašu skolēni 2017. gada 14. septembrī apmeklēja Rugāju pagasta zemnieku saimniecību „UPMALA”, kur viņus laipni sagaidīja saimnieki Velta un Gunārs Zoži.

Lasīt tālāk ...

© 2020 Rugāju novada vidusskola