Karjeras atbalsts

Mācību ekskurija “Kā var saimniekot laukos”

No 23.-25. maijam Rugāju novada vidusskolas 5. – 8. klašu skolēni un Rugāju novada Eglaines pamatskolas 5. – 9. klašu skolēni apmeklēja Kašu ģimenes saimniecību ”Ezerlīči” Tilžas pagastā. Tā ir daudznozaru zemnieku saimniecība, kurā mācību ekskurijas “Kā var saimniekot laukos” laikā skolēni guva priekšstatu par daudzveidīgajām saimniekošanas un mazā biznesa veidošanas iespējām Latvijas lauku vidē. Saimniecība veiksmīgi apvieno lauku tūrismu ar biškopību, stādaudzēšanu un augu selekciju. Vēl saimniecībā audzē arī šķirnes liellopus.

Pasākums tika finansēts no projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” līdzekļiem.

Ekskursijas pirmajā daļā saimniece Skaidrīte Kaša pastāstīja par saimniecības pirmssākumiem, ieguldīto darbu un zināšanām saimniecības uzturēšanā un tālākattīstībā. Saimniece uzsvēra to, ka, lai saimniekotu laukos, ir jāgrib to darīt, jārēķinās ar cītīgu darbu, labi jāpārzin aktualitātes un jāseko līdz novitātēm. Ir jāorientējas gan tirgzinībās, gan lauksaimniecības nozarēs, jāpārzin grāmatvedība, jāraksta projekti, lai piesaistītu arī Eiropas savienības finansējumu.

Turpinājumā saimniece izrādīja arī tūristu iecienīto skujeņu un laukakmeņu kolekciju, pastāstīja, kā lauku tūrisms viņu saimniecībā veiksmīgi saistāms ar biškopību, stādu selekciju, stādu audzēšanu un pārdošanu. Tālāk skolēni iepazina medus namiņu, kas veiksmīgi iekārtots bijušās klēts ēkā. Tur tagad atrodas moderna medus sviede, tiek lietas dažādu figūriņu vaska sveces un darīti citi ar biškopību saistīti darbi. Bišu dravas saimniecībā ir izvietotas vairākās vietās, kas atrodas vairāku kilometru attālumā no mājām. Arī to nosaka saimniecības specifika, jo, kā izrādās, tiešā tūrisma vietu tuvumā bišu saimes atrasties nedrīkst.

Saimniece paskaidroja skolēniem, ka saimniecība ir ģimenes uzņēmums un, lai arī darbus plāno un darbojas kopīgi, tomēr katrs vairāk atbild par ko citu. Piemēram – +ar sveču liešanu nodarbojas meita Vineta. Arī siltumnīca un stādu pārdošana vairāk ir meitu pārziņā. Skolēni apskatīja arī košumaugu dobes, kur pircēji brauc nolūkot sev interesējošos augus, siltumnīcu. Saimnieces pastāstīja, ka, veicot selekcijas darbu, saimniecība sadarbojas ar selekcionāriem ļoti daudzās pasaules valstīs.

Daloties iespaidos 7. klases skolniece Kamilla akcentē veiksmīgo nozaru sasaisti vienas saimniecības ietvaros sakot, ka šī saimniecība ir daudzfunkcionāla un netradicionāla. Kamillai iespaidīga šķita tieši laukakmeņu kolekcija ar dažādajiem stāstiem par tiem un stādu audzēšana.

Arī Līvu iespaidoja akmeņu kolekcija. Viņa teic – “Es jutos labāk, kad staigāju pa šo dārzu. Es nezinu, kā ietekmē tas bija. Varbūt no skaistā skata visapkārt.”

Arī Lauma no 8. klases saka: “Nebiju domājusi, ka no akmeņiem var izveidot šādu brīnumu”. Ešlijs atzīst, ka “… ļoti viegli ir ekskursijā apskatīt visādus darbus, bet grūtāk to izdarīt pašam. Tas ir ļoti grūti, darīt vairākus darbus kopā”. Viņš arī pauž cieņu saimnieku darbam un saimniekošanas idejām.

Marijai patika un interesēja gan darbs ar vasku, gan pārējās nozares. Viņa saka: “Kopumā saimniecība bija interesanta. Deva jaunas zināšanas un labas idejas.”

Pedagoģe karjeras konsultante Agita Kukurāne

Fotomirkļi

 Ezerlici1 

 Ezerlici2

 Ezerlici3  

Ezerlici4 Ezerlici5 

Ezerlici6 Ezerlici7

 Ezerlici8 

Ezerlici9 

Ezerlici10  

© 2020 Rugāju novada vidusskola