Jaunākās ziņas


 

Apbalvoti projekta “Jaunie vides līderi” aktīvākie jaunieši 

 

19.janvārī, koncertzālē “Valmiera”, projekta “Jaunie vides līderi” noslēguma pasākumā tika noteikti un apbalvoti uzvarētāji. Pēc dalības erudīcijas spēlē un sava pētījuma prezentācijas pārējām komandām, saņemot visaugstāko punktu skaitu kopvērtējumā, uzvaras laurus plūca Salacgrīvas vidusskolas komandas “Vides draugi” komanda. 

Komanda izstrādāja pētījumu un īstenoja dažādas aktivitātes par tēmu “Pārtikas atkritumu daudzuma samazināšana Salacgrīvas vidusskolā”.

Lasīt tālāk ...


Informācija masu medijiem

1.06.2017.

Skolēni pārsteidz ar vērienīgiem un krāšņiem vides darbiem

Noslēdzoties vides iniciatīvas „100 darbi Latvijai” skolu konkursam, Vidzemes un Latgales novadi kļuvuši krāšņāki un sakoptāki. Konkursa ietvaros 1.-12. klašu skolēni paveikuši vērienīgus un skaistus vides labiekārtošanas un izdaiļošanas darbus – izveidotas dabas izziņas takas ar sajūtu elementiem un āra spēlēm, ierīkotas atpūtas vietas ar soliņiem un pastaigu celiņiem, apgleznoti vides objekti, atjaunota autobusa pieturvieta, labiekārtoti un apzaļumoti parki un skolas dārzi, pagastu centri un skolu teritorijas izdaiļotas ar īpašām puķu dobēm, izgatavoti un izvietoti ar latviskajiem rakstiem gravēti putnu būrīši.

Lasīt tālāk ...


Erasmus+ tālākizglītības kursi

Slovēnija

No 29.janvāra līdz 4.februārim savu profesionālo kompetenci pilnveidoju Erasmus + tālākizglītības kursos “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas novēršana” Slovēnijas galvaspilsētā Lubļanā. Bijām 20 dalībnieki no Francijas, Grieķijas, Portugāles, Rumānijas un Latvijas. Priekšlaicīga mācību pārtraukšana ir problēma, ar kuru sastopas pedagogi ikvienā valstī. Tās pamatā ir personīgās, sociālās, ekonomiskās, izglītības vai ģimenes problēmas.

Lasīt tālāk ...


Vokālais ansamblis “Pustonis” piedalās vokālās mūzikas konkursā “Balsis 2017”

2017. gada 20. februārī Rugāju novada vidusskolas vokālais ansamblis “Pustonis” devās uz Balviem, lai piedalītos vokālās mūzikas konkursā “Balsis”. Konkursā sacentās Balvu, Rugāju, Viļakas un Baltinavas novadu skolu vokālie ansambļi. Smagais darbs un neskaitāmie mēģinājumi visa mācību gada garumā vainagojās ar panākumiem. Ansambļa dalībnieki ir gandarīti par sasniegtajiem rezultātiem. Ansamblis pašreizējā sastāvā darbojas jau divpadsmito gadu

Lasīt tālāk ...


Rugāju novada vidusskolas projektu

Veiksmīgs, radošs un motivēts skolotājs - skolēnu mācīšanās motivācijas veicinātājs” līdzfinansē Eiropas Savienība

Pieredzes uzkrāšana turpinās

Mācību gads skolā ir noslēdzies, un ikviens – gan skolotājs, gan skolēns – var sajust gandarījumu par gada laikā paveikto un kavēties atmiņās par brīnišķīgajiem notikumiem – grūto, bet vērtīgo ceļu uz labām atzīmēm, aizvadītajiem pasākumiem, izlaidumu. Jau iepriekš tika rakstīts par Rugāju novada vidusskolas skolotāju gaitām, izglītojoties dažādās Eiropas valstīs Erasmus+ projekta ietvaros, un tas viennozīmīgi ir viens no tiem notikumiem, par kuriem atmiņās kavēties skolotājiem, kursu dalībniekiem. Šoreiz atmiņās vēlas dalīties trīs skolotājas – Ilze Dobrovoļska, Laura Kļaviņa un Agita Kukurāne.

Lasīt tālāk ...


Panākumi vokālās mūzikas konkursos

29. februārī Balvos norisinājās starpnovadu vokālās mūzikas konkurss „Balsis”. Konkursā piedalījās arī Rugāju novada vidusskolas vokālais ansamblis „Pustonis” un ieguva pirmās pakāpes diplomu, kā arī iespēju pārstāvēt Rugāju novada vidusskolu un Rugāju novadu Latgales reģionā.

Lasīt tālāk ...


 Popiela svin jubileju - 20gadus!

19.februārī Rugāju novada vidusskolā notika ikgadējais pasākums ''Popiela'', šogad šis pasākums svinēja  savu 20 gadadienu. Par godu šie svētkiem visiem Popielas dalībniekiem tika pasniegtas ''Granny'' balvas, ko pasniedza stilīga Omīte - kuras lomā iejutās 12.klases skolniece  Annija Romāne.
  Šogad Popiela bija pavisam krāšņa un radošuma bagāta, jo visus-gan lielus , gan mazus – izklaidēja jautrie minionu tēli: 9.kl. meitenes- Alise Romāne, Astra Smirnova un 11.kl. Inese Loseva. Arī skatuve bija noformēta atbilstoši minionu tematikai. Lai pasākums izdotos, ļoti lielu darbu ieguldīja skolēnu pašpārvalde un tās vadītāja direktores vietniece Laura Kļaviņa. Popielu vadīja 8.klases skolniece Rēzija Puško un 11.klases skolnieks Gatis Orniņš.

Lasīt tālāk ...


 Novada skatuves runas konkurss

Rugāju novada domes Izglītības pārvalde sadarbībā ar Rugāju novada vidusskolas Valodu un Mākslas MK 5.februārī organizēja novada skatuves runas konkursu. Skatuves runas konkursa mērķis bija novērtēt dalībnieku skatuves runas iemaņas. Skatuves runas konkursā skolēnu runas prasmes vērtēja Rugāju novada Izglītības pārvaldes vadītāja Biruta Berkolde,  Eglaines pamatskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja Rasma Zuša, Rugāju novada vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja Inga Garā, Rugāju novada vidusskolas sākumskolas skolotāja un logopēde Astrīda Circene, Rugāju Jauniešu centra vadītāja Līga Kravale.

Lasīt tālāk ...


Lecam pa vecam, lecam pa jaunam

Dienu pirms Valentīndienas Kubulos notika brīnišķīgs deju kolektīvu sadancis ,,Lecam pa vecam, lecam pa jaunam”, kurš jau norisinājās 13. gadu. Šajā pasākumā piedalījās kolektīvi no citiem novadiem un Rīgas. Uz šo jauko deju kolektīvu sadanci devās arī Rugāju novada jauniešu  deju kolektīvs : 9.klases jaunieši - Alise Romāne, Klinta Kočāne, Rūta Krista Pērkone, Astra Smirnova, Oskars Kononovs, 8.klases – Dārta Stivriņa, Aivita Žogota, Karīna Semjonova, Ritvars Dobrovoļskis, Armands Smirnovs, Dmitrijs Daņilovs, Vairis Štāls, Kristiāns Arulis, 10.klases Renāte Dobrovoļska, Dāvis Stivriņš un kolektīva vadītāja Astrīda Circene.

Lasīt tālāk ...


„Sirsniņdienas” diskotēka pirmsskolā 

Valentīna diena pirmsskolā tiek dēvēta par Sirsniņdienu, jo vismaz nedēļu iepriekš bērni griež, krāso, līmē un zīmē dažādas sirsniņas, ko dāvināt visiem, kurus ļoti, ļoti mīl.... Taču svētku kulminācija ir diskotēka, par kuru laicīgi vēsta afiša uz ziņojumu dēļa. Savukārt mazie ballētāji zina, ka būs jāsaģērbjas sarkanas krāsas apģērbā. Lai gan skolotājas mierina māmiņas, ka īpaši šim pasākumam nevajadzētu pirkt jaunas drēbes, tomēr gadās, ka tiek plānoti iepirkšanās braucieni. Šogad it īpaši nopietni gatavojās sešgadīgās grupiņas zēni, kuri viens pēc otra šonedēļ apmeklēja frizieri, tādējādi iegūstot īpaši modernu matu griezumu.

Lasīt tālāk ...


29. janvārī Rugāju novada vidusskolas solisti un vokālais ansamblis „Pustonis” sniedza koncertu Rugāju sociālās aprūpes centra iemītniekiem. Koncerta sākumā Rugāju novada vidusskolas mūzikas skolotāja Velga Smoļaka uzrunāja aprūpes centra iemītniekus, sakot: „Mēs būsim kopā ar jums šajā gaišajā laikā, kad rīti sāk palikt garāki par vakariem. Kopīgi ieklausīsimies pavasara skaņās un mēģināsim tās izdziedāt.”

Lasīt tālāk ...


Rugāju novada vidusskolēni interaktīvās nodarbībās mācījās par klimata pārmaiņām 

6.janvārī Rugāju novada vidusskolā visas mācību dienas garumā notika tehniski radošās darbnīcas vidusskolēniem par klimata pārmaiņām. Skolēni piedalījās pavisam trīs īpaši izstrādātās un sagatavotās tehniski radošajās darbnīcās, kas detalizēti iepazīstināja un izskaidroja, kas ir klimata pārmaiņas un ar tām saistītie problēmjautājumi un risinājumi.

Lasīt tālāk ...


Piedzīvojums 2015

6.oktobra rītā Rugāju novada vidusskolas 3 zēnu komandas devās uz 220. jaunsardzes vienību sacensībām "Piedzīvojums 2015", kas notika Lubānā. Sacensība piedalījās komandas no Lubānas vidusskolas, Degumnieku pamatskolas, Meirānu Kalpaka pamatskolas un Rugāju novada vidusskolas.

Lasīt tālāk ...


Skolotāji dosies pieredzes apmaiņā

Izglītība ir ne tikai skolēnu pamatvērtība, arī skolotāji nemitīgi papildina savas zināšanas. Un jau tuvākajā laikā RNV skolotājas Erasmus+ iniciatīvas ietvaros dosies zināšanu, pieredzes apmaiņas un inovāciju meklējumos uz dažādām Eiropas valstīm – skolotāja Inga Garā dosies uz Horvātiju, skolotāja Sanita Anckina – uz Itāliju, skolotāja Ināra Ločmele – uz Franciju, skolotāja Ilze Dobrovoļska – uz Maltu, skolotāja Iveta Arelkeviča un skolotāja Agita Kukurāne – uz Somiju, skolotāja Laura Kļaviņa – uz Portugāli, bet skolotāja Vija Lancmane – uz Spāniju.

 Lai veicas!

Sretno!

Buona fortuna!

Xorti tajba!

 Bonne chance!

Onnea!

Boa sorte!

¡Buena suerteMalax art 3

Mēs, Amanda Kočāne, Annija Romāne, Diāna Burka, Diāna Smoļaka, Klinta Circene, Gita Daukste, Renāte Dobrovoļska, Elīna Smoļaka, Artūrs Ozoliņš, Gatis Orniņš, Ivo Kukurāns, Kristiāns Mārtuševs, Krišjānis Kočāns, Rihards Krilovs un Zandis Kadakovskis kopā ar Rugāju novada vidusskolas direktori Ivetu Arelkeviču un Janu Krilovu vienu no šīs vasaras piedzīvojumiem sākām 23. jūlijā. Devāmies uz Spāniju, lai satiktu savus draugus no Francijas un Spānijas, noķertu kādu saules staru, gūtu jaunus iespaidus un iemācītos kaut ko jaunu.

Lasīt tālāk ...

© 2017 Rugāju novada vidusskola