Jaunākās ziņas


Izsludināts radošais konkurss bērniem “Vasals kai pyupols!” 

Latgales plānošanas reģions aicina vietējos bērnus, tostarp remigrantu un repatriantu bērnus, kā arī potenciālos remigrantus, kas dzīvo ārpus Latvijas, diasporas locekļus, latviešu skoliņu audzēkņus piedalīties radošajā konkursā bērniem “Vasals kai pyupols!” (tulkojumā no latgaliešu valodas “Esi vesels kā pūpols!”).

Vairāk par konkuršu lasi šeit.

Pyupols


 


Rugāju novada vidusskolas pirmsskolas grupiņas saka lielu un sirsnīgu paldies

Mēs esam eņģeļi viens otram,
Caur sirdi, caur mīļu vārdu...
Caur to, ka mēs esam viens otram,
Un nevajag ikdienā uzsvērt,
Bet vienkārši būt.
Būt, lai otrs mūsu esību jūt.
        /Aija Celma/
           Šis gads nav bijis no vieglākajiem, tomēr labo vēsti un labos darbus apturēt nespēs arī šī brīža apstākļi, un biedrība Neatkarība Balt. tam spilgts piemērs! Jau ilgus gadus biedrība sniedz palīdzību un atbalstu cilvēkiem, kas nonākuši atkarību problēmā.

Lasīt tālāk ...

Pumpurs ikvd

Pumpurs

No 2019. gada marta Rugāju novada vidusskolā tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” ietvaros.

Lasīt tālāk ...


erasmus

Rugāju novada vidusskolas skolotāji dodas gūt jaunas zināšanas

No 20. līdz 24. janvārim Rugāju novada vidusskolas 5 skolotāji - Anita Stalidzāne, Ingūna Andersone, Iveta Arelkeviča, Maruta Kalnēja un Jānis Ikstens - piedalījās Erasmus + pieredzes apmaiņas projektā “THE JOURNEY OF LEARNING FROM DATA TO KNOWLEDGE WITH MATHS AND TECHNOLOGY” (projekta Nr. 2019-1-TR01-KA229-074388_5).  Projektā ir iesaistījušās piecas valstis - Turcija, Ziemeļmaķedonija, Latvija, Bulgārija un Polija, ar mērķidažādot STEM mācību priekšmetu pasniegšanas metodes, izmantojot digitālos rīkus.

Lasīt tālāk ...


Trešais treniņu cikls jauniešiem kopā ar Mārtiņu Aleksandroviču

2019.gada 14. un 15. janvārī Rugāju, Balvu, Baltinavas un Ludzas novados norisināsies projekta LLI-402 “Riska grupas jauniešu sociālā integrācija, balstoties uz sporta aktivitātēm” (risk-free) ietvaros organizētie kopīgie treniņi ar lokālā, reģionālā vai Latvijā zināmiem, iedvesmojošiem un aktīviem cilvēkiem, sportistiem un treneriem.

Šoreiz uz šiem pasākumiem ir uzaicināts Mārtiņš Aleksandrovičs – divkārtējs čempions MX1 klasē, ir FMX pilots, kas piedalījies šovos visā pasaulē.

Lasīt tālāk ...


Rugāju novada vidusskola iesaistās starptautiskā pilotprojektā aprites ekonomikas veicināšanai

Kopskaitā vairāk nekā 60 Ekoskolas Latvijā un Slovēnijā sadarbībā ar zīmolu Lucart Professional ir iesaistījušās īpašā divu gadu vides izglītības pilotprojektā ar mērķi sniegt skolēniem zināšanas par aprites ekonomiku un rosināt tās principu praktisku īstenošanu ikdienā. Projekta noslēgumā mūsu skolu pieredze būs atspēriens projekta tālākā attīstīšanā visā starptautiskajā Ekoskolu tīklā.

Lasīt tālāk ...


Rugāju novada vidusskolā īstenotie 

iniciatīvas “Latvijas skolas soma” pasākumi

 

Šajā mācību gadā Rugāju novada vidusskolas audzēkņiem tika organizētas dažādas aktivitātes un pasākumi, sniedzot skolēniem iespēju pieredzēt mākslu un kultūru, kā arī izzināt tautas vēsturisko mantojumu. Iniciatīva “Latvijas skolas soma” paplašināja skolēnu zināšanas par valsti, tās vēsturi, mantojumu un Latvijas dabu.

Lasīt tālāk ...


 

Apbalvoti projekta “Jaunie vides līderi” aktīvākie jaunieši 

 

19.janvārī, koncertzālē “Valmiera”, projekta “Jaunie vides līderi” noslēguma pasākumā tika noteikti un apbalvoti uzvarētāji. Pēc dalības erudīcijas spēlē un sava pētījuma prezentācijas pārējām komandām, saņemot visaugstāko punktu skaitu kopvērtējumā, uzvaras laurus plūca Salacgrīvas vidusskolas komandas “Vides draugi” komanda. 

Komanda izstrādāja pētījumu un īstenoja dažādas aktivitātes par tēmu “Pārtikas atkritumu daudzuma samazināšana Salacgrīvas vidusskolā”.

Lasīt tālāk ...


Informācija masu medijiem

1.06.2017.

Skolēni pārsteidz ar vērienīgiem un krāšņiem vides darbiem

Noslēdzoties vides iniciatīvas „100 darbi Latvijai” skolu konkursam, Vidzemes un Latgales novadi kļuvuši krāšņāki un sakoptāki. Konkursa ietvaros 1.-12. klašu skolēni paveikuši vērienīgus un skaistus vides labiekārtošanas un izdaiļošanas darbus – izveidotas dabas izziņas takas ar sajūtu elementiem un āra spēlēm, ierīkotas atpūtas vietas ar soliņiem un pastaigu celiņiem, apgleznoti vides objekti, atjaunota autobusa pieturvieta, labiekārtoti un apzaļumoti parki un skolas dārzi, pagastu centri un skolu teritorijas izdaiļotas ar īpašām puķu dobēm, izgatavoti un izvietoti ar latviskajiem rakstiem gravēti putnu būrīši.

Lasīt tālāk ...


Erasmus+ tālākizglītības kursi

Slovēnija

No 29.janvāra līdz 4.februārim savu profesionālo kompetenci pilnveidoju Erasmus + tālākizglītības kursos “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas novēršana” Slovēnijas galvaspilsētā Lubļanā. Bijām 20 dalībnieki no Francijas, Grieķijas, Portugāles, Rumānijas un Latvijas. Priekšlaicīga mācību pārtraukšana ir problēma, ar kuru sastopas pedagogi ikvienā valstī. Tās pamatā ir personīgās, sociālās, ekonomiskās, izglītības vai ģimenes problēmas.

Lasīt tālāk ...


Vokālais ansamblis “Pustonis” piedalās vokālās mūzikas konkursā “Balsis 2017”

2017. gada 20. februārī Rugāju novada vidusskolas vokālais ansamblis “Pustonis” devās uz Balviem, lai piedalītos vokālās mūzikas konkursā “Balsis”. Konkursā sacentās Balvu, Rugāju, Viļakas un Baltinavas novadu skolu vokālie ansambļi. Smagais darbs un neskaitāmie mēģinājumi visa mācību gada garumā vainagojās ar panākumiem. Ansambļa dalībnieki ir gandarīti par sasniegtajiem rezultātiem. Ansamblis pašreizējā sastāvā darbojas jau divpadsmito gadu

Lasīt tālāk ...


Rugāju novada vidusskolas projektu

Veiksmīgs, radošs un motivēts skolotājs - skolēnu mācīšanās motivācijas veicinātājs” līdzfinansē Eiropas Savienība

Pieredzes uzkrāšana turpinās

Mācību gads skolā ir noslēdzies, un ikviens – gan skolotājs, gan skolēns – var sajust gandarījumu par gada laikā paveikto un kavēties atmiņās par brīnišķīgajiem notikumiem – grūto, bet vērtīgo ceļu uz labām atzīmēm, aizvadītajiem pasākumiem, izlaidumu. Jau iepriekš tika rakstīts par Rugāju novada vidusskolas skolotāju gaitām, izglītojoties dažādās Eiropas valstīs Erasmus+ projekta ietvaros, un tas viennozīmīgi ir viens no tiem notikumiem, par kuriem atmiņās kavēties skolotājiem, kursu dalībniekiem. Šoreiz atmiņās vēlas dalīties trīs skolotājas – Ilze Dobrovoļska, Laura Kļaviņa un Agita Kukurāne.

Lasīt tālāk ...


Panākumi vokālās mūzikas konkursos

29. februārī Balvos norisinājās starpnovadu vokālās mūzikas konkurss „Balsis”. Konkursā piedalījās arī Rugāju novada vidusskolas vokālais ansamblis „Pustonis” un ieguva pirmās pakāpes diplomu, kā arī iespēju pārstāvēt Rugāju novada vidusskolu un Rugāju novadu Latgales reģionā.

Lasīt tālāk ...

© 2023 Rugāju vidusskola