×

Brīdinājums

Error loading component: com_k2, Component not found.


 Ekopadomes sastāvs: 2019./2020.m.g.

Līga Spriņģe                            ekoprogrammas koordinatore

Liene Pipure                             ekoprogrammas koordinatores vietniece

Iveta Arelkeviča                       skolas direktore

Biruta Berkolde                        Rugāju novada izglītības pārvaldes vadītāja

Lolita Krēbse                            skolotāja

Astrīda Piļka                             skolotāja

Anita Stalidzāne                       skolotāja

Iveta Useniece                          skolotāja

Imants Briedis                          saimniecības lietu pārzinis

Valentīna Sproģe                      vecāks

Ilze Dobrovoļska                      vecāks

Diāna Sietniece                        vecāks

Līva Garbacka                          ekopadomes vadītāja, 9.klase

Ralfs Aleksandrovs                  5.klase

Tomass Andersons                   4.klase

Kitija Apsīte                             7.klase

Henriete Brūvere                      5.klase

Jana Būdniece                          8.klase

Laura Dārzniece                       6.klase

Normunds Dārznieks                5.klase

Arnita Garā                               12.klase

Marta Kočāne                            5.klase

Renāts Kononovs                      5.klase

Samanta Kukurāne                    10.klase

Sintija Lazdiņa-Uzulniece        10.klase

Sandris Lazdiņš-Uzulnieks       5.klase

Adrians Lonskis                        5.klase

Meldra Nazarova                       9. klase

Daniels Plešs                             5.klase

Lauma Seņka                            10.klase

Daniela Sīmane                         9.klase

Neo Markuss Sņegovs              5.klase

Dārta Stivriņa                           12.klase

Sintija Vīksniņa                        8.klase


© 2023 Rugāju vidusskola