Ekopadomes sastāvs: 2016./2017.m.g.

Lolita Krēbse      ekoprogrammas koordinatore, bioloģijas, veselības mācības skolotāja

Anita Stalidzāne      ekokoordinatora vietnieks, matemātikas skolotāja

Iveta Arelkeviča      skolas direktore

Rita Pipure          skolotāja, pirmskolas MK vadītāja

Agita Kukurāne     skolotāja, sākumskolas MK vadītāja

Sandra Kapteine      Rugāju novada domes priekšsēdētāja

Imants Briedis     skolas saimnieks

Valentīna Sproģe       skolas galvenā pavāre, vecāks

Mārīte Orniņa    vecāks

Daiga Brezinska vecāks

Žanis Pērkons    vecāks

Endija Garā         6.klase

Meldra Pērkone     6.klase,

Līva Garbacka    6.klase

Solvita Lazdiņa -Uzulniece    7.klase

Matīss Kapteinis    7.klase

Ārija Garā         7.klase

Elgars Adelčš      8.klase

Elīza Ločmele     8.klase

Kadrija Kočāne  8.klase

Kristiāns Arulis   9.klase

Reinis Ozoliņš    9.klase,

Laura Zelča      9.klase

Armands Smirnovs      9.klase

Amanda Kočāne        10.klase, ekopadomes vadītāja

Rūta Krista Pērkone      10.klase

Eva Spriņģe     10.klase, korespondente

Anita Garā       11.klase

Gunita Pedele   11.klase

Sanda Šapale     12.klase


© 2017 Rugāju novada vidusskola