Karjeras atbalsts

Izglītības iespēju izpēte - konkursa SkillsLatvia 2018 apmeklējums

2018. gada 25. aprīlī mūsu novada skolu vecāko klašu jaunieši apmeklēja nacionālajā jauno profesionāļu meistarības konkursu SkillsLatvia2018 , kas notika Ķīpsalas izstāžu centrā Rīgā. Brauciena izmaksas tika finansētas no ESF projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” līdzekļiem.

Konkursa moto ir “Uzvar darītājs!” Tajā sacentās 118 dalībnieki no 31 Latvijas profesionālās izglītības iestādēm 18 dažādos prasmju konkursos. Lai noskaidrotu labākos jaunos profesionāļus, konkursanti 2 dienu garumā demonstrēja savas prasmes, veicot nozares ekspertu sastādītus darba uzdevumus. Konkursa apmeklētāji varēja vērot dalībnieku sacensības un ņemt dalību dažādos profesionālo prasmju demonstrācijas un uzziņas pasākumos, apmeklēt informatīvo karjeras kafejnīcu. Mūsu jauniešu intereses bija visai dažādas, tādēļ katrs izmantoja iespējas iegūt priekšstatus , informāciju vai praktisku darbošanos sev interesējošās nozarēs.

Mūsu skolēni izmēģināja darbošanos fotodizaina stendā, stikla mozaīku veidošanu, ēku modeļu rekonstruēšanu. Meitenēm interesēja arī meikapa veidošana,šuvēju, modeļu, stila konsultantu darbs. Puišiem saistoši bija iepazīties ar tehnisko aprīkojumu valsts drošības struktūrās un lauksaimniecībā. Bija iespējas gūt informāciju arī dārzkopības nozarē. Kārumnieki paspēja nodegustēt arī trifeles, kuras pagatavoja turpat pēc pasūtījuma. 12. klases skolnieks Dāvis paguva piedalīties arī fiziskās sagatavotības konkursā kurā varēja iegūt arī kādas balvas.

Jaunieši atzina, ka šāda pasākuma apmeklējums deva iespēju paplašināt redzesloku gūstot plašākus priekšstatus par daudzām tautsaimniecības nozarēm, kas varētu būt noderīgi viņu karjeras lēmumu pieņemšanā tagad vai turpmāk.

Fotomirkļi no pasākuma apmeklējuma

Skills 1  

Skills 2  

Skills 3© 2020 Rugāju novada vidusskola