Karjeras nedela

Rugāju novadā Karjeras nedēļā izzinās nākotnes profesijas

        Rugāju novadā no 2019. gada 14. līdz 18. oktobrim norisināsies Karjeras nedēļa, kuras fokusā ir nākotnes profesijas. Karjeras nedēļa šogad tiek aizvadīta ar saukli “Ielogojies nākotnē!”, rosinot jauniešus apzināties straujās izmaiņas tehnoloģijās, sabiedrībā un vidē, kas nosaka nepieciešamību jau tagad attīstīt specifiskas prasmes un kompetences, lai veiksmīgi iekļautos nākotnes darba tirgū.

Lasīt tālāk ...


Karjeras atbalsts

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Metālkalšanas noslēpumi”

        Šī gada 28. maijā Rugāju novada vidusskolas jaunāko klašu skolēni devās karjeras attīstības atbalsta pasākumā “Metālkalšanas noslēpumi” uz Smiltenes novadu, lai klātienē iepazītu kalēja darbu.

Lasīt tālāk ...


Karjeras atbalsts

Darba pasaules iepazīšana - “Kā var saimniekot laukos” un "Iepazīstam zirgkopību"

        Mācību gada izskaņā Rugāju novada skolu jaunāko klašu skolēni savas zināšanas un priekšstatus par profesiju pasauli paplašināja dodoties izzinošās mācību ekskursijās.

       Jau otro gadu veiksmīga sadarbība ir izveidojusies ar divām lauku saimniecībām Tilžas pagastā - daudznozaru saimniecība “Ezerlīči” un zirgu sēta “Kapulejas”.

Lasīt tālāk ...


Ēnu diena 2019 

        Arī šajā gadā Rugāju novada vidusskolas jaunieši izmantoja lielisko iespēju izzināt sev interesējošās profesijas reālā darba vidē un 13. februārī kļuva par kāda sava aroda profesionāļa “ēnu”.

      Mūsu vidusskolēni ēnoja ne vien Rīgā, bet arī Ludzas novadā un Rēzeknē, jo katrs izvēlējās sev patiesi saistošu nozari. Ar jau iepriekšēju Ēnu dienu pieredzi šogad sev interesējošās jomas turpināja pētīt Dārta, kas sekoja fizioterapeita darbam Rīgas Stradiņa universitātē un Eva, kas “ēnoja” Latvijas Bankā.

Lasīt tālāk ...


Izstāde “Skola 2019” Balvu Valsts ģimnāzijā

       2019. gada 30. janvārī Rugāju novada vidusskolas jaunieši izmantoja iespēju apmeklēt izstādi “Skola 2019” Balvu Valsts ģimnāzijā. Tā bija laba iespēja izpētīt augstāko un vidējo profesionālo izglītības iestāžu izglītības piedāvājumu. Šāda veida izstādes Balvu Valsts ģimnāzijā tiek rīkotas jau vairākkārt. Šogad dalībnieku skaits bija lielāks kā iepriekšējos gados. Izglītošanās iespējas demonstrēja 22 augstākās un profesionālās mācību iestādes.

Lasīt tālāk ...


Karjeras atbalsts

Karjeras nodarbības un Latvijas Nacionālās bibliotēkas apmeklējums

       2018.gada 13. decembrī Rugāju novada vidusskolas 5. un 6. klašu skolēni kopā ar savām audzinātājām Ilzi Dobrovoļsku un Anitu Stalidzāni devās ekskursijā uz Rīgu. Skolēni apmeklēja Latvijas Nacionālo bibliotēku. Ekskursijas laikā skolēni apskatīja mūsu Gaismas pils telpas, mērķtiecīgi iepazina darba vidi un atklāja bibliotēkā strādājošo darbinieku dažādās profesijas.

Lasīt tālāk ...

 


Skolēni iepazīst interneta portālu www.prakse.lv

 

      2018. gada 7. decembrī Rugāju novada vidusskolas vecāko klašu jauniešiem bija iespēja tikties ar interneta portāla “ prakse.lv” projektu vadītāju Amandu Brizgu. 

Lasīt tālāk ...


Karjeras atbalsts

Dalība karjeras attīstības atbalsta pasākumā “Nāc studēt!”

          22. novembrī Rugāju novada vidusskolas 11., 12. klašu skolēni kopā ar saviem klašu audzinātājiem J.Ikstenu un E. Konivali apmeklēja karjeras attīstības atbalsta pasākumu„ Nāc studēt!” Daugavpils Universitātē. Tā mērķis bija iepazīt studiju iespējas augstskolā– studiju vidi, to programmas, saturu un mācību procesu, kas paplašinātu jauniešu priekšstatus un sekmētu turpmākā izglītības ceļa izvēli.

Lasīt tālāk ...


Karjeras atbalsts

Pieredzes apmaiņas brauciens skolēniem

          Rugāju vidusskolā novembrī tika organizēta Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Balvu nodaļas informatīvā diena un pieredzes apmaiņas brauciens skolēniem. LLKC Balvu novada lauku attīstības konsultante Tamāra Lielbārde pastāstīja, ka pasākums tika īstenots ar mērķi radīt skolēniem interesi par lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarēm, veidot izpratni par nozaru darbību, kā arī popularizēt lauksaimniecības profesionālo izglītību.

Lasīt tālāk ...Karjeras atbalsts

Karjeras nedēļa 10.- 12. oktobris

          Karjeras nedēļas laikā mūsu novada skolās gan mācību un audzināšanas stundās, gan ārpusstundu aktivitātēs tika akcentēti karjeras izglītības jautājumi. Skolēniem bija iespēja apmeklēt semināru “’Izglītības un darba iespējas medicīnas nozarē”, kas norisinājās Gulbenē, 7.- 8. klašu skolēni devās izzināt darba vidi un dažādas profesijas saldumu ražotnē “Poļu nams” Codes novadā un Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

Lasīt tālāk ...Karjeras atbalsts 

Karjeras izglītības pasākumi sākumskolā 

          Rugāju novada vidusskolas jaunāko klašu bērni šopavasar devās dažādos izbraucienos ārpus skolas lai iepazītos ar dažādām profesijām reālā darba vidē. Pasākumu apmeklēšanas transporta izdevumi tika finansēti no projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” līdzekļiem.

         4. klases skolēni piedalījās Valsts Mežu dienesta organizētajās Mežu dienās.

Lasīt tālāk ...Karjeras atbalsts

Darbojoties profesiju iepazīšanas darbnīcā “Iepazīstam zirgkopību”

No 23. – 25. maijam Rugāju novada vidusskolas 5. – 8. klašu skolēni un Rugāju novada Eglaines pamatskolas 5. – 9. klašu skolēni guva priekšstatu par zirgkopību kā tautsaimniecības nozari darbojoties profesiju iepazīšanas darbnīcā “Iepazīstam zirgkopību”, ko vadīja Larisa un Andris Klitončiki savā saimniecībā “Kapulejas”. Nodarbībās jaunieši izzināja dažādās zirgu izmantošanas iespējas mūsdienās – sportam, darbam, ārstniecībai, tūrismam, izklaidei.

Lasīt tālāk ...Karjeras atbalsts

Mācību ekskurija “Kā var saimniekot laukos”

No 23.-25. maijam Rugāju novada vidusskolas 5. – 8. klašu skolēni un Rugāju novada Eglaines pamatskolas 5. – 9. klašu skolēni apmeklēja Kašu ģimenes saimniecību ”Ezerlīči” Tilžas pagastā. Tā ir daudznozaru zemnieku saimniecība, kurā mācību ekskurijas “Kā var saimniekot laukos” laikā skolēni guva priekšstatu par daudzveidīgajām saimniekošanas un mazā biznesa veidošanas iespējām Latvijas lauku vidē. Saimniecība veiksmīgi apvieno lauku tūrismu ar biškopību, stādaudzēšanu un augu selekciju. Vēl saimniecībā audzē arī šķirnes liellopus.

Lasīt tālāk ...Karjeras atbalsts 

Meistarklašu nodarbībās “Jaunais galdnieks” pie amatnieka Jura Bleidera 

No 25. – 27. aprīlim Rugāju novada vidusskolas 1. – 4. klašu skolēni apmeklēja piedalījās meistarklašu nodarbībās “Jaunais galdnieks” pie amatnieka Jura Bleidera, kur izzināja galdnieka darba pamatus. Bērni ne tikai iepazina un iemēģināja dažādus galdnieka darba rīkus, bet meistara vadībā izgatavoja arī katrs savu atslēgu turētāju kāda dzīvnieciņa formā. Turpat bija iespēja iemēģināt arī meistara darinājumus – dažādas no koka gatavotas spēles, iepazīties ar nesen apskatei atvērto koku horoskopu ekspozīciju un nelielās sacensībās pārbaudīt savu veiklību un vērīgumu, kas ir svarīgas īpašības galdnieka darbā. Vērīgākie no meistara saņēma arī nelielas balvas.

Lasīt tālāk ...Karjeras atbalsts

Izglītības iespēju izpēte - konkursa SkillsLatvia 2018 apmeklējums

2018. gada 25. aprīlī mūsu novada skolu vecāko klašu jaunieši apmeklēja nacionālajā jauno profesionāļu meistarības konkursu SkillsLatvia2018 , kas notika Ķīpsalas izstāžu centrā Rīgā. Brauciena izmaksas tika finansētas no ESF projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” līdzekļiem.

Lasīt tālāk ...

© 2019 Rugāju novada vidusskola