Karjeras atbalsts

Izzina izglītības iespējas Valsts Robežsardzes koledžā un darba pasaules iespējas Latgales vēstniecībā "Gors"

2018. gada 28. martā un 4. aprīlī, Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās mācību iestādēs” ietvaros, mūsu novada skolu (Rugāju novada vidusskola, Rugāju novada Eglaines pamatskola) vecāko klašu skolēniem ekskursijas laikā bija iespēja izzināt izglītības iespējas Valsts Robežsardzes koledžā.

Rezekne 1 Rezekne 2

Skolēni iepazinās ar mācību iestādi.

Rezekne 3

Apmeklēja arī Robežsardzes muzeju un Valsts Robežsardzes koledžas Kinoloģijas centru

Jaunieši guva informāciju par studiju iespējām Valsts Robežsardzes koledžā un iepazinās ar Kinoloģijas centra īstenotajām apmācību programmām. Skolēni reālā mācību vidē izzināja robežsargu un kinologu darba specifiku, uzzināja par karjeras veidošanas un karjeras izaugsmes iespējām šajā nozarē.

No jauniešu atsauksmēm:

“Uzzināju, ka tiem, kas grib stāties robežsardzē, ir daudz iespēju karjeras izaugsmei. Veselības aprūpe ir par brīvu. Jau pirmajā mācību gadā saņem algu.”

“Mēs bijām ekskursijā, kur mums stāstīja par valsts robežsardzi un man ļoti tas interesēja un patika.”

“Robežsardzes koledžā mums pastāstīja par darba iespējām. Parādīja, kā dzīvo kadeti, pastāstīja par apmācību un karjeras iespējām.”

Ekskursijas turpinājumā skolēni devās izzināt dažādas profesijas Latgales vēstniecībā GORS, Austrumlatvijas reģionālo daudzfunkcionālo centru. Ekskursijas laikā skolēni iestādes gida vadībā reālā vidē guva priekšstatu par dažādām šeit profesijās strādājošajiem un to amata pienākumiem, nepieciešamajām profesionālajām prasmēm darbam šāda veida iestādē.

Rezekne 4

Skolēniem tika izrādītas ne vien zāles, bet arī daudzas citas dažādas palīgtelpas

No atsauksmēm: “Gorā”, kā izrādās, viss ir daudz interesantāk nekā biju domājusi. Plašās iespējas ar tehnisko aprīkojumu, viss pielāgots cilvēku ērtībām. Pārsteigums, ka ir pat speciālas bērnu istabas, kur bērni var palikt bez maksas kopā ar auklītēm, kamēr vecāki apmeklē, piemēram, koncertu”.

Rezekne 5

Jaunieši bija priecīgi novērtēt arī kustību nodarbību telpas funkcionalitāti, pašiem to iemēģinot.

Ekskursijas noslēgumā jaunieši apmeklēja nesen atjaunoto Rēzeknes Zaļo sinagogu, kur, iepazīstot un novērtējot gida profesionalitāti, apguva ne vien vēsturi, bet arī uzzināja par restauratora profesiju un darba iespējām šajā profesijā.

Rezekne 6

No skolēnu atsauksmēm:

“Aizraujoša ekskursija. Visiem kopā bija jautri un tā silti ap sirdi. Labprāt vēlos šādus braucienus vēl”.

“Kopumā viss bija ļoti interesanti. Es labprāt vēl aizbrauktu tāda veida ekskursijā”. “Bija ļoti patīkama diena!”

 

Pedagoģe karjeras konsultante Agita Kukurāne


 

© 2020 Rugāju novada vidusskola