Karjeras izglītības nodarbības

      Projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros šinī pavasar mūsu novada skolas skolēniem bija dota iespēja piedalīties karjeras izglītības nodarbībās „Kļūsti par biologu”, kuras vadīja Rugāju novada vidusskolas absolvente, nu jau LVU Bioloģijas fakultātes studente Virdžīnija Vīcupa.

      Šo nodarbību mērķis bija rosināt skolēnu interesi par dabaszinātņu nozari un ar to saistītajām profesijām, sniegt informāciju par tālākās izglītības iespējām. Šī iespēja tika piedāvāta 5.- 12. klašu skolēniem. Nodarbību vadītāja vispirms skolēniem sniedza informāciju par nākotnes karjeras veidošanas iespējām dabaszinātņu nozarē, pastāstīja par izglītības iespējām katrā no LVU Bioloģijas fakultātes katedrām,augstskolas piedāvātajām prakses iespējām, kā arī par savu studiju pieredzi šajā fakultātē, atbildēja uz skolēnu jautājumiem. Nodarbības otrajā daļā skolēniem bija iespēja pašiem darboties ar mikroskopiem pētot dažādus Daugavā iegūtus vienšūņus. Šo praktiskā darba materiālu jauniešiem Virdžīnija arī sagādāja pati, ievācot tos ar ūdens paraugiem.

      Prieks par Virdžīniju, kas vēl pavisam nesen savas ikdienas gaitas vadīja mūsu skolā, bet tagad pārliecinoši studē izvēlēto zinātņu nozari un atrod laiku, lai ar savu aizrautību ieinteresētu un motivētu šīsdienas skolēnus domāt par savu tālāko izglītību.


© 2017 Rugāju novada vidusskola