Skolēni iepazīst interneta portālu www.prakse.lv

 

      2018. gada 7. decembrī Rugāju novada vidusskolas vecāko klašu jauniešiem bija iespēja tikties ar interneta portāla “ prakse.lv” projektu vadītāju Amandu Brizgu. 

Prakse

        Tā bija lieliska izdevība klātienes sarunā iegūt informāciju un diskutēt par karjeras un izglītības iespējām Latvijā un pasaulē, kā arī uzzināt kādas izziņas iespējas sniedz patlaban ļoti atzītais un populārais interneta portāls “prakse.lv”. Jaunieši uzzināja par atvērto durvju dienu iespējām dažādos Latvijas uzņēmumos, par pašreizējo studiju TOP sarakstu, kā arī citus sev interesējošus jautājumus.


 

© 2020 Rugāju novada vidusskola