Skolas logo

Vecāki un skolotāji, kas sadevušies rokās, veido mūsu otrās mājas - skolu. Ar savām rokām, zem kurām stāv bērni, pieaugušie kā ar saudzīgiem spārniem aizsargā un ņem savā aizsardzībā izglītojamos. Visi stāv draudzīgi, saticīgi kā vienota ģimene, kas kopīgi raugās nākotnē, bet dzīvo tagadnē. Krāsas nozīmē: sarkanā – mīlestību, oranžā- enerģiju, zilā - cerību, zaļā - gudrību.

logogo

 

Autori – 7. klase un audzinātāja Evija Konivale

 

Skolas logo sauklis

Plaukstas visiem kopā kļaujas,

Zināšanu pilnas saujas.

Autori – 4. klase, skolotāja Astrīda CirceneSkolas himna "Rugāju skolai"

 

Vārdi: M. Stradiņa

Mūzika: P. Sudarovs

 

Tu stalta stāvi Vārnienītes krastā,

Sauc tevi vārdā balto bērzu birzs, 

Pa liepu ceļu nākam mēs pie tevis,

Un dzirdam skan jau dzidrais skolas zvans.

 

Ak, baltā skola, nepaliec jel veca,

Jo tavas baltās dienas nāks un ies, 

Ja arī mūsu matos sabirs sarma

No tavas gaismas jauni būsim mēs,

 

Ar tevi kopā ejam mēs pa dzīvi, 

Un skolotājs ir mūsu dzīves balsts,

Lai kur reiz dzīvē tālu ietu,

Nāks līdzi tavas mīlestības stāsts.

 

Nu, paliec sveika, baltā māmuliņa,

Es vienmēr nākšu mīļus vārdus teikt,

Un vēlu gaišu ilgu, ilgu mūžu,

Lai tautai spētu gara gaismu dot.RUGĀJU NOVADA VIDUSSKOLAS ĢERBONIS

Gerbonis skolas 

Heraldiskais apraksts 

Zilā laukā zelta vārpu jumis,

virs tā sudraba atvērta grāmata.

Lasīt tālāk ...


Skolas karogs

"ZILAIS SAPNIS"


Autore: skolotāja Margarita Stradiņa

Skolaskarogs

Uz karoga:

  1. Karoga vidū atvērta grāmata šūta ar sudraba un baltiem diegiem – apmale brūna. Simboliskā nozīme: gudrības avots
  2. Virs grāmatas uzlecoša saule oranždzeltenā krāsā – mūžīgā gaisma, mīlestība, dāsnums un Dieva sūtītā Latvijas likteņa noteicēja. Zelta atspīdums – spogulis visumā.
  3. Ozola lapas, kas apvij grāmatu zaļā un zelta krāsā – stipruma, izturības, ilggadības simbols. Latviešu tautas gods un lepnums.
  4. Lejas malā – Laimes jostas raksts, latviešu tautiskais simbols, vēlējums.

Karogu iesvētījis Prāvests Alberts Budže Rugāju Romas katoļu baznīcā 2004.gada 3.jūlijā. 

Ieskats vēsturē - Rugāju novada vidusskola 

Ieskats vēsturē - Rugāju novada vidusskola

Cara laikos Rugāji bija Vitebskas guberņas Ludzas apriņķa Balvu pagasta sastāvdaļa. Tikai 1903./1904. gadā Rugājos atvēra Tautas izglītības ministrijas Rugāju vienklasīgo tautskolu. Tā dibināta 1903. gadā, mācības uzsākusi 1904. gada rudenī. Domājams, ka dibināšanas brīdī skolā bijuši 87 skolēni – 45 zēni un 42 meitenes ar vienu skolotāju (LVVA, 5978., a.I., 1. 142 ).

Lasīt tālāk ...

© 2023 Rugāju vidusskola