Karjeras atbalsts

Darba pasaules iepazīšana - “Kā var saimniekot laukos” un "Iepazīstam zirgkopību"

        Mācību gada izskaņā Rugāju novada skolu jaunāko klašu skolēni savas zināšanas un priekšstatus par profesiju pasauli paplašināja dodoties izzinošās mācību ekskursijās.

       Jau otro gadu veiksmīga sadarbība ir izveidojusies ar divām lauku saimniecībām Tilžas pagastā - daudznozaru saimniecība “Ezerlīči” un zirgu sēta “Kapulejas”.

Ja pagājušajā pavasarī karjeras iespējas šajās saimniecībās izzināja vidējā vecumposma skolēni, tad šogad saimnieki uzņēma 1.- 4. klašu skolēnus, gan no Rugāju novada vidusskolas, gan no Rugāju novada Eglaines pamatskolas.

          Kopumā divu dienu laikā šīs saimniecības apmeklēja un profesiju iepazīšanas darbnīcās iespējas saimniekot un sekmīgi veidot biznesu arī nelielās lauku saimniecībās izzināja 74 skolēni. Pasākumu programmas tika piemērotas jaunākā skolas vecuma bērniem.

          Darba pasaules iepazīšana “Kā var saimniekot laukos”

          Zemnieku saimniecības “Ezerlīči” saimniece Skaidrīte Kaša skolēnus iepazīstināja ar saimniekošanas nozarēm – tūrismu, biškopību, gaļas lopu audzēšanu, puķu un košumkrūmu selekcionēšanu, pavairošanu un tirdzniecību, pastāstīja par saimniecības pirmssākumiem, ieguldīto darbu un šīsdienas aktualitātēm un izaicinājumiem. Taču vairāk tika akcentētas tūrisma uz biškopības nozares.

         Bērni iepazina plašo akmensdārzu un skujeņu kolekciju. Uzzināja, ka akmeņu kolekcija ir galvenais tūristu piesaistes objekts, bet pēc akmensdārza apskates atbraucēji labprāt iegādājas saimniecībā audzētos stādus, medu un biškopības produktus. Tādējādi nozares saimniecībā papildina viena otru un veicina biznesa iespējas.

Tilza1 

Tilza2

Tilza3

          Ar lielu interesi skolēni izzināja biškopības nozari, jo lielākajai daļai bērnu šī joma līdz šim bija visai sveša. Saimnieces skolēniem izrādīja gan bišu stropus un izstāstīja par bišu dzīvi tajā , gan deva iespēju mazliet iejusties bitenieku lomā uzvelkot bitenieka darba tērpu un apskatot darba piederumus. Skolēni apskatīja arī moderno medus sviedi un noklausījās saimnieces stāstījumu par bitenieka darbu un medus produktu izmantošanu . Taču neviltotu prieku bērniem sagādāja iespēja pašiem izliet savu vaska svecīti, ko katrs ar patiesu aizrautību arī izdarīja.

Tilza4 

Tilza5

 

         Darba pasaules iepazīšana “Iepazīsim zirgkopību”

       Nodarbībā zirgu sētā “Kapulejas” skolēni izzināja dažādās zirgu izmantošanas iespējas mūsdienās- sportam, darbam, ārstniecībai, tūrismam tādējādi gūstot izpratni par zirgkopību kā saimniekošanas un biznesa nozari laukos.

       Saimnieki Larisa un Andris Klitončiki pastāstīja par saimniecības darbības virzieniem – zirgu pavairošanu, reiterapiju, sportu un zirgu izmantošanu izklaides pasākumos. Parādīja sacensībās gūtās balvas un diplomus par sekmīgu saimniekošanu.

Tilza6

         Saimnieks Andris pastāstīja skolēniem kā ir apguvis kalēja profesiju un kā šīs prasmes tagad izmanto zirgu kāju apkopšanai un apkalšanai. Parādīja kā to dara un kādi darbarīki tam ir izmantojami.

Tilza7

        Saimniece un zirgu trenere Larisa bērniem izrādīja zirgu aprīkojumu, zirgu sporta aprīkojumu un apģērbu, reiterapijas aprīkojumu.

Tilza8 

Tilza9

         Skolēni arī paši ar aizrautību pielaikoja dažādās jātnieku cepures un drošības vesti. Saimnieki stāstīja par darbu ar zirgiem, kopšanu, zirgu trenēšanu, kā arī par ikgadējām zirgu sporta sacensībām, ko rīko šajā saimniecībā. Paši saimnieki trenē zirgus un piedalās pajūgu braukšanas sacensībās un bērni labprāt izmantoja iespēju pasēdēt īstos sporta ratos.

Tilza10

       Skolēni uzzināja par zirgu pavairošanu un ciltsdarbu, ko arī veic šajā saimniecībā. Bērni ar interesi aplūkoja zirgu pases un, dodoties pie zirgiem, pēc pases datiem centās zirgus atpazīt.

Tilza11

        Viena no naudas pelnīšanas iespējām saimniecībā ir zirgu izmantošana izklaides un svētku pasākumos. Tādēļ ir iegādāta īpaši atsperrati un zirgu pārvadāšanas piekabe. Saimnieki lepojas ka izbraukumu pa Balvu pilsētu savulaik ir nodrošinājuši pat valsts prezidentei . Protams, ar lielu sajūsmu tika pieņemts saimnieku piedāvājums pavizināties zirga pajūgā. Pirms izbrauciena skolēniem bija iespēja redzēt kā zirgs tiek iejūgts, kāds aprīkojums tiek lietots, kā arī pašiem iespēju robežās palīdzēt zirga iejūgšanā.

Tilza12

       Karjeras attīstības atbalsta pasākumi “Kā var saimniekot laukos “ un “Iepazīsim zirgkopību” tika finansēti no ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finansiālajiem līdzekļiem.

Publikācijā izmantoti I.Usenieces un A.Kukurānes fotomateriāli.


© 2020 Rugāju novada vidusskola