Karjeras atbalsts

Karjeras nedēļa Rugāju novada vidusskolā

   No 14.- 18. oktobrim Latvijā jau septīto gadu  norisinājās  Karjeras nedēļa. Šogad tās vadmotīvs bija “Ielogojies nākotnē!”. Šī gada tēma - nākotnes profesijas un prasmes, kas būs nepieciešamas nākotnes darba tirgū.

    Arī mūsu novada skolās pedagogi gan mācību, gan audzināšanas stundās akcentēja mākslīgā intelekta un tehnoloģiju lomu nākotnes profesijās.

 

   Karjeras nedēļas laikā Rugāju novada skolās  notika arī dažādi ar profesiju iepazīšanu un izvēli saistīti pasākumi- lekcijas, augstskolas apmeklējums, mācību ekskursijas.

      Jau pirmdien, 14. oktobrī, Rugāju novada vidusskolas zālē uz lekciju-diskusiju „ Jauniešu iespējas uzstādīt un īstenot karjeras mērķus” 7.- 9. klašu skolēni. Tās  mērķis: sekmēt skolēnus pieņemt mērķtiecīgus lēmumus karjeras jautājumos un spēt šīs prasmes izmantot arī ikdienas mērķu uzstādīšanā. Lektore- izglītības pārmaiņu virzītāja un neformālās izglītības trenere Aija Vanaga lekcijas ievadā pastāstīja skolēniem par dzīves jomām un karjeras iespēju daudzveidību mūsdienu mainīgajā pasaulē. Turpmākajā lekcijas gaitā iepazīstināja jauniešus ar 8 mūžizglītības kompetencēm, kas veido izpratni par prasmju nepieciešamību un daudzveidību karjeras un ikdienas dzīvē. Caur piemēriem sniedza ieskatu netradicionālo  prasmju apguvē.  

       Pasākuma turpinājumā A.Vanaga piedāvāja jauniešiem mērķu uzstādīšanas algoritmu, kuru skolēni var izmantot karjeras lēmumu pieņemšanā un prasmju uzlabošanā,  sniedza praktisku iespēju  to individuāli pielietot.

   Noslēgumā skolēni veica individuālo uzdevumu, izdarīja secinājumus, kā arī varēja uzdod lektorei sev interesējošus jautājumus.

   Pasākuma finansējumam tika izmantoti  ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001 līdzekļi.

Karjera2019 Karjera2019 2

(Foto – Liene Pipure)

  Trešdien, 16. oktobrī, Rugāju novada vidusskolas 12. klases skolēni devās ekskursijā uz Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju, lai klātienē iepazītu augstskolas vidi un izzinātu studiju iespējas šajā izglītības iestādē.

     Mūsu jaunieši  tika iepazīstināti ar vispārēju prezentāciju par izglītības iespējām Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā - studiju virzieniem, fakultātēm,  studiju ilgumu, prasībām reflektantiem, iespējām darboties projektos, saturīgām brīvā laika pavadīšanas iespējām, sadzīves apstākļiem.  Ekskursijas gaitā vidusskolēni tuvāk iepazinās ar akadēmijas fakultātēm – apskatīja auditorijas un uzzināja par praktiskās un pētnieciskās darbības iespējām tajās.

   Pasākuma “Izzini studiju iespējas” ceļa izdevumu apmaksai tika izmantoti  ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001 līdzekļi.

Karjera2019 3 Karjera2019 4 

Karjera2019 5

(Foto – Jānis Ikstens)

 

     Karjeras nedēļas turpmākajās dienās- gan ceturtdien, 17. oktobrī, gan piektdien, Rugāju novada vidusskolas 7.-9. klašu skolēni devās uz Preiļiem, lai reālā darba vidē gūt priekšstatu par metālapstrādē iesaistītajām profesijām un to apguves iespējām.

     Ekskursiju un nodarbību metāldarbnīcā nodrošināja SIA “NESTER CUSTOM”.

Uzņēmuma darbinieki pastāstīja par metālapstrādi auto darbnīcā kā saimnieciskās darbības nozari. Pastāstīja par savu darba ikdienu servisā strādājot pie auto virsbūvju remonta un restaurācijas. Skolēni tika iepazīstināti ar darbnīcas telpām, to aprīkojumu, darba vidi. Jaunieši uzzināja par dažādām šinī darbā iesaistītajām profesijām: metinātājs, atslēdznieks, arī mazāk tradicionālām, kā piemēram: industriālais dizaineris, grafiskais dizaineris, skārdnieks, pulētājs, restaurators, pulētājs, smilšu strūklas apstrādes meistars. Darbnīcas darbinieki pastāstījapar savu pieredzi, savu izglītības ceļu iespējām apgūt šīs profesijas.

Turpinājumā sekoja praktiskā nodarbība, kurā darbinieki skolēniem demonstrēja savu darbu, ļaujot arī skolēniem praktiski izmēģināt dažādus darba elementus. Noslēgumā darbinieki pastāstīja par dažādajām darba un karjeras iespējām darba tirgūstrādājot metālapstrādē vai ar to saistītajās nozarēs, kā arī pastāstīja par citiem SIA NESTER CUSTOM darbības virzieniem- metāla mākslas galeriju, suvenīru izgatavošanu, moto izbraucieniem, sniedzot skolēniem priekšstatu par biznesa daudzveidīgajām iespējām . KAA“Profesionālās iespējas metālapstrādē” pasākuma finansējumam tika izmantoti ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001 līdzekļi.

Karjera2019 6 Karjera2019 7 

Karjera2019 8 

Karjera2019 9

Karjera2019 10 Karjera2019 11 

Karjera2019 12

(Foto – I.Dobrovoļska, S. Ciukore)

 

     Savukārt sākumskolas klašu skolēni karjeras nedēļas laikā apmeklēja lauku saimniecību- rančo “Ozolmājas” Balvu pagastā. Saimniece bērniem pastāstīja par saimniecības ikdienas darbiem, par prasmēm, kuras vajadzīgas šeit saimniekojot un rūpējoties par dzīvniekiem. Skolēni uzzināja, ka saimniecības peļņas nozare saucas lauku tūrisms. Saimniece bērniem pastāstīja, ka nevajag baidīties dzīvē mainīt nodarbošanos un vajag darīt to kas patīk. Tad cilvēks jūtas apmierināts ar dzīvi un ir laimīgs. Jo arī viņa, pirms izveidoja šo rančo, apguva un veidoja savu karjeru kā juriste. Taču dzīves gaitā saprata, ka ļoti vēlas būt tuvāk pie dabas. Tādēļ šajā lauku īpašumā izveidoja rančo. Savas zināšanas dzīvnieku kopšanā viņa ieguvusi apmeklējot dažādus kursus un turpina papildināt savas zināšanas arī kopšanā viņa ieguvusi apmeklējot dažādus kursus un turpina papildināt savas zināšanas arī pašmācības ceļā

Karjera2019 13

Karjera2019 14

( Foto- A.Kukurāne)

Teksts - Rugāju novada skolu ped. karjeras kons. A.Kukurāne


 


 

© 2020 Rugāju novada vidusskola