Tikšanās ar NBS pārstāvjiem

     10. martā mūsu Rugāju novad vidusskolā viesojās Nacionālo Bruņoto Spēku pārstāvji. Viņi ieradās mūsu skolā lai jauniešiem pastāstītu par iespējām veidot militāro karjeru. NBS pārstāvji sniedza detalizētu informāciju par mācību iespējām Latvijā, par uzņemšanas nosacījumiem mācību iestādēs, kā arī finansiālo un materiālo nodrošinājumu mācību laikā.

NBS2020

   Skolēniem bija iespējas uzdot sev interesējošus jautājumus un saņemt uz tiem izsmeļošas atbildes no NBS pārstāvju puses. Pēc tikšanās jaunieši atzina, ka šādas klātienes tikšanās dod iespēju pilnīgāk izprast karjeras izvēles piedāvājumu.


© 2020 Rugāju novada vidusskola