Skolēni  dodas Meža ekspedīcijā.

    Jau vairākus gadus Rugāju novada vidusskolas skolēni piedalās LVM skolēniem organizētajās Meža ekspedīcijās.

   Arī šī mācību gada 12.septembrī mūsu skolas 6. klases skolēni, kopā ar savu audzinātāju A. Stalidzāni, devās izzināt daudzveidīgo mežsaimniecības nozari.

    AS “Latvijas valsts meži” darbinieki nodrošināja  un vadīja ekspedīciju norisi. Nodarbību diena mežā bija lieliski plānota un vadīta. Nodarbības sākumā katrs skolēns saņēma savu Meža ekspedīcijas darba burtnīcu, kurā ekspedīcijas gaitā veica  arī darīto  uzdevumu pierakstus.

Nodarbības gaitā skolēni mežā darbojās dažādos aktivitāšu punktos, kuros iepazina gan zinātniski pētniecisko darbību mežsaimniecībā, gan praktiski darbojās nosakot meža vērtību- mērot un uzskaitot kokus , nosakot koku vecumu. Izzināja mežkopjiem nepieciešamās zināšanas un  prasmes jaunaudžu kopšanā un meža retināšanā, kā arī atklāja koksnes produktu dažādību un izmantošanu. Bet aktivitāšu punktā “Būvējam zaļi” sestklasniekiem bija iespēja no dēlīšiem veidot Leonardo da Vinči pašnesošā  tilta konstrukciju un, protams, arī pašiem izmēģināt savu veikumu. Vēl skolēni mācījās par meža aizsardzību un videi draudzīgām atpūtas iespējām mežā.

     Mācību ekspedīcija skolēniem deva iespēju aktīvā veidā gūt priekšstatu ne tikai par mežsaimniecības  nozari, bet  arī  tās saistību ar citām tautsaimniecības nozarēm- zinātni, kokapstrādi, būvniecību, tūrismu.

Mezs1 Mezs2 Mezs3

Mezs4 Mezs5 Mezs6 

Mezs7 Mezs8 

Mezs9 Mezs11 

Mezs11

Foto- A.Stalidzāne.   Teksts- A.Kukurāne.


 

© 2020 Rugāju novada vidusskola