Karjeras atbalsts

Ēnu diena 2020

       12.februārī visā Latvijā norisinājās izglītības organizācijas Junior Achievement Latvia (JA Latvia) organizētais karjeras izglītības pasākums skolu jauniešiem Ēnu diena. Šogad ēnotājus ar dažādām profesijām iepazīstināja 1695 ēnu devēji no visas Latvijas. 

       Šogad pieprasītākās profesijas, ņemot vērā kopējo pieteikumu skaitu, skolēnu vidū bija programmētājs, gaisa kuģa kapteinis, pilots ,  fizioterapeits , gaisa kuģa stjuarts, ugunsdzēsējs glābējs , arhitekts, televīzijas un radio raidījumu vadītājs , feldšeris , ārsts,  ķirurgs.

      Ēnu dienas mērķis ir veicināt skolēnu izglītības satura sasaisti ar reālo dzīvi, palīdzot skolēniem mērķtiecīgi plānot savu karjeru, izdarīt izvēli par savu nākotnes profesiju un atbilstoši sagatavoties darba tirgum. Darba devējiem savukārt tā ir laba iespēja veidot sava uzņēmuma atpazīstamību un piesaistīt nākamos kolēģus.

       Ar katru gadu pieaug šī pasākuma popularitāte un interese par to. Šogad uz ēnu devēju  piedāvātajām 10450 vakancēm pieteicās 43 278 potenciālie ēnotāji. Tādēļ interesentiem ļoti savlaicīgi jāpiesakās kārotājai ēnas vakancei.

      Šogad iespēju ēnot izmantoja vairāki mūsu skolas jaunieši- Amanda un Vairis no 12. klases, kā arī Elīza un Elgars no 11. klases. Jāpiebilst, ka Vairim un Elgaram ēnošanas pieredze ir jau no iepriekšējiem mācību gadiem. Visi jaunieši atzina, ka  ir pilnībā apmierināti ar pasākumu. Diena aizvadīta ļoti interesanti un lietderīgi. Iegūta jauna pieredze, noderīga informācija, kas būs svarīga izdarot savu karjeras izvēli.

      Vairis arī šogad izvēlējās izzināt IT nozari. Šogad viņš devās uz Valmieru un Ēnu dienu aizvadīja IT uzņēmumā Wunder. Arī viņš ir ļoti apmierināts ar gūtajiem iespaidiem un pat pieļauj iespēju savu nākotni saistīt tieši ar šo starptautisko uzņēmumu.

2020Enas 1

         Savukārt Vaira klasesbiedrene Amanda devās uz Rīgu un ēnoja advokātu birojā COBLAT, kurā jaunieši tika laipni uzņemti un izjuta tur valdošo draudzīgo, pozitīvo atmosfēru. Bija iespēja tikties ar juristu un trīs biroja advokātiem, kuri dalījās pieredzē par saviem ikdienas pienākumiem, pastāstīja par profesijas specifiku- gan labajām, gan arī ēnas pusēm. Amandai interesanti šķita piedalīties arī vingrošanā, ko biroja darbinieki veic lai atslābinātos pēc saspringtajām darba stundām. Dienas turpinājumā Ēnu dienas dalībnieki devās uz Latvijas Universitāti lai noklausītos lekciju ‘’Mantojuma tiesības’’ un iepazītos, iespējams, ar turpmāko studiju vidi. Amanda secināja, ka piedalīšanās Ēnu dienā ir palīdzējusi patiešām izprast ne tikai jurista darbības sfēras, bet arī izaugsmes iespējas šajā profesijā. Arī Amanda saņēma izglītības organizācijas Junior Achievement Latvia apliecinājumu par dalību Ēnu dienas pasākumā.

   2020Enas 2

  Arī Elgars no 11. klases mērķtiecīgi turpināja pētīt sev interesējošo jomu un šogad devās jau uz konkrētu mācību iestādi- Latvijas Nacionālo aizsardzības akadēmiju. Ēnošanas process Elgaram likās aizraujošs un, lai gan viņš vēlējās vēl sīkāku katras nozares izpēti, tomēr teic, ka guvis jaunu pieredzi un iepriekš sev pilnīgi nezināmu informāciju. Elgars jau tagad ir pārliecināts, ka arī nākošajā mācību gadā izmantos Ēnu dienas iespējas.

  Bet klasesbiedrene Elīza izvēlējās ēnot šogad daudz pieprasītajā medicīnas nozarē un devās uz Madonas slimnīcu, kur dienas gaitā sekoja fizioterapeita darbam. Elīza redzēja darbu arī pie pacientiem ar ļoti smagām diagnozēm, iepazina šī darba ne vienmēr vieglāko un gaišāko pusi. Bija iespēja arī praktiski palīdzēt, ko Elīza arī darīja. Jauniete  teic, ka tas nemainīja viņas viedokli, un, pēc Ēnu dienas pasākuma, ir kļuvušas konkrētākas un saprotamākas arī pašas  domas par sava nākotnes karjeras ceļa izvēli.

      Ēnu dienas dod patiešām unikālu iespēju iepazīt profesijas reālā darba vidē, kas ļauj saprast katram savas izjūtas, iegūt jaunu informāciju. Prieks un gandarījums, ka mūsu skolas jaunieši izmantoja šo iespēju. Transporta izdevumu apmaksai, lai nokļūtu  Ēnu dienas pasākumā, jaunieši varēja varēja izmantot arī ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs’’ finanšu līdzekļus.


© 2020 Rugāju novada vidusskola