Karjeras atbalsts

Izzini studiju iespējas!

   Gada pēdējo mēnesi Rugāju novada vidusskolas 10. un 11. klases skolēni uzsāka ar tālākās izglītības iespēju izpēti Daugavpils Universitātē. Tādēļ 6. decembrī jaunieši kopā ar savām audzinātājām Ingu un Lolitu devās mācību ekskursijā uz Daugavpili.

     Rugāju vidusskolēniem ekskursiju vadīja Daugavpils Universitātes studentu padomes pārstāve.   Ekskursijas ievada daļā mūsu skolēni tika iepazīstināti ar vispārēju prezentāciju par izglītības iespējām Daugavpils Universitātē

- studiju virzieniem, fakultātēm (Izglītības un vadības fakultāte, Humanitārā fakultāte, Sociālo zinātņu fakultāte, Mūzikas un mākslu fakultāte, Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte), studiju programmām, studiju ilgumu, prasībām reflektantiem, iespējām darboties projektos, saturīgām brīvā laika pavadīšanas iespējām, sadzīves apstākļiem.

   Turpmākajā ekskursijas gaitā jaunieši tuvāk iepazinās ar Dabaszinātņu fakultāti- apskatīja Dabaszinātņu un inženierzinātņu mācību laboratoriju korpusu, kas ir šodienas nostādnēm atbilstošu zināšanu un jaunu tehnoloģiju apguves un izpētes vieta. Skolēni iepazinās ar mācību laboratorijām, kas aprīkotas ar vismodernāko mūsdienu aprīkojumu. Skolēni tika iepazīstināti ar praktiskās un pētnieciskās darbības iespējām tajās.

Ekskursijas noslēgumā skolēniem bija iespēja kopā ar   augstskolas pārstāvi- ekskursijas vadītāju dalīties savos iespaidos un priekšstatos par ekskursijas gaitā redzēto un uzdod sev interesējošu jautājumus.

KAA pasākuma ceļa izdevumu segšanai tika izmantots projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finansējums.

Fotomirkļi.

                      Dpils1 

Dpils2 

Dpils3 Dpils4 

Dpils5

Foto: I.Šubeniece.

Skolēnu atsauksmes par ekskursiju Daugavpils Universitātē bija dažādas, taču, lielākoties, pozitīvas un rosinošas. Lūk, daži viedokļi:

-          “Uzzināju sev interesējošu profesiju. Bija interesanti apskatīt jaunās tehnoloģijas kādas tur ir.”

-          “Redzēju jaunas, izremontētas telpas ar daudz tehnoloģijām. Uzzināju daudz jauna par ierīcēm un pašu universitāti. Patika klausīties par pašu skolu.”

-          “Redzējām jaunākās iekārtas. Patika tas, ka uzzināju kaut ko par to, ko gribu nākotnē iet studēt”.

-          “ Patika tas, ka brīvi stāstīja no savas pieredzes.”

-          “Bija interesanti stāstījumi, bet varēja vairāk arī pastāstīt par citām fakultātēm.”

-          “ Pastāstīja par man interesējošo profesiju. Interesanti, ka pastāstīja par ierīču cenām.’’

-          “Daugavpils universitātē bija nedaudz garlaicīgi. Likās nedaudz par ilgu lekcija.’’

-          “Daugavpils Universitāte patika- plaša un jauka. Arī cilvēki šķita jauki.’’

-          “Man patika Daugavpils Universitātē, ka stāstīja par to ko var iet mācīties un izstāstīja cik ilgi un kā ir jāmācās. Varbūt, ka mana nākotnes profesijas apgūšana būs Daugavpils Universitātē.’’

“Ekskursija bija interesanta. Patika universitātē iegūtās zināšanas un jaunā pieredze”.

© 2020 Rugāju novada vidusskola