Karjeras atbalsts

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Metālkalšanas noslēpumi”

        Šī gada 28. maijā Rugāju novada vidusskolas jaunāko klašu skolēni devās karjeras attīstības atbalsta pasākumā “Metālkalšanas noslēpumi” uz Smiltenes novadu, lai klātienē iepazītu kalēja darbu.

     Metals1 

      Savā darbnīcā, ar ēzē iekurtu uguni, Rugāju bērnus jau gaidīja kalējs Jānis Keiselis. Vispirms meistars iepazīstināja ar savu saimniecību – darbnīcas telpām, aprīkojumu, instrumentiem. Skolēni ar interesi aplūkoja gatavos izstrādājumus – dažādas mēbeles, svečturus, dekoratīvus vārtus, malkas turētājus, dārza grilus un dažādas citas metālā dekoratīvi veidotas lietas.

Metals2 

Metals3

      J. Keiselis pastāstīja par darbnīcas izveidošanu, par darba organizāciju tajā, kā arī par savu dzīves pieredzi karjeras izvēles un īstenošanas jomā. Pastāstīja par iespējamajiem veidiem kā var apgūt gan tieši kalēja, gan arī citas metālapstrādes profesijas (virpotājs, frēzētājs). Meistars pastāstīja par savu darba ikdienu, par privātā biznesa iespējām šajā jomā.

       Nodarbības otrajā daļā bērni ar nepacietību un prieku varēja iemēģināt kalēja āmura smagumu. Vispirms kalējs nodemonstrēja kā viņš strādā un atklāja arī dažas sava darba pieredzes gudrības.

Metals4 

       Bet tad jau katrs nodarbības dalībnieks meistara vadībā varēja izkalt savu naglu. Skolēniem bija iespēja praktiski izmēģināt kalēja darba instrumentus, pielietot tos.

Metals5

      Visi bērni atzina, ka šādu darbu dara pirmo reizi un, ka tagad zinās, kas notiek kalēja smēdē un kā tajā strādā. Nodarbības noslēgumā meistars ar skolēniem pārrunāja: kas skolēniem izdevās; kas sagādāja grūtības. Noskaidroja, kādām rakstura īpašībām, prasmēm un zināšanām ir jābūt, lai kļūtu par kalēju.

      Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Metālkalšanas noslēpumi“ tika realizēts ar ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finansiālu atbalstu.

     Publikācijā izmantoti I. Usenieces un A. Kukurānes fotomateriāli.


© 2020 Rugāju novada vidusskola