Finanšu investīcijas Rugāju novada vidusskolā 2009. – 2019.g. 

Gads Fonda nosaukums/ iestāde, kur iesniegts Projekta nosaukums, projekta numurs Kopējā summa
2009. RAPLM

Rugāju pagasta pirmsskolas izglītības iestādes „Vārpiņa” ēkas rekonstrukcija

(vienreizēja mērķdotācija pašvaldību infrastruktūras attīstībai)

Ls 122 773,02
2009. Valsts budžets

Rugāju pagasta pirmsskolas izglītības iestādes „Vārpiņa” ēkas rekonstrukcija

(mērķdotācija pašvaldību infrastruktūras attīstībai)

Ls 75 000,00
2008.-2011.

ERAF

VIAA

Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Rugāju vidusskolā; Nr.3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/095 Ls 83 633,00
2011.

ELFLA (LEADER);

LAD

Karjeras un kompetenču centra „ Kāpnes” izveide Rugāju novada jauniešiem;

Nr.11-07-LL04-L413201-000003

Ls 4 944,18

2009.-

2010.

Pārmaiņu iespēja skolām; Sorosa fonds Latvija

Skola kā patvērums un daudzveidīgas izglītības centrs Rugāju novada iedzīvotājiem;

Nr.2009-SMSC-22

Ls 17 570,00
2012. VAS “Latvijas hipotēku un zemes banka”

“Zaļā klase” Rugājos;

Nr.BV5-16

Ls 400,00
2012.-2013. Pārmaiņu iespēja skolām; Sorosa fonds Latvija

Mūsdienīga skola Rugāju novadā izaugsmei un konkurētspējai

Nr. 2012-SMSN-29

Ls 10 542, 00

2012.-

2013.

ELFLA (LEADER);

LAD

„Atmiņu albuma „Es stāstu par savu skolu” izveidošana un digitalizācija”;

Nr.12-07-LL04-L413202-000015

Ls 1663,30

2012.-

2013.

Latvijas vides investīciju fonds

KPFI programma

Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Rugāju novada vidusskolas ēkā;

Nr. KPFI – 15.1/125

Ls 72 584, 86

2013.-

2014.

Latvijas vides investīciju fonds

KPFI programma

Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Rugāju novada vidusskolas ēkās;

Nr. KPFI – 15.2/61

Ls 82 200, 00
2015.

ELFLA (LEADER);

LAD

Karjeras un kompetenču centra „Kāpnes” darbības pilnveidošana Eur 1 932,00
2015. LETERA „Latvijas Elektonikas un elektrotehnikas nozares klasteris” Eur 250,00
2016. Vides izglītības fonds “Ēd atbildīgi!” Eur 435,00
2016.

ELFLA (LEADER);

LAD

Interaktīvas prezentācijas “Komponisti Rugāju novadā” izveidošana Eur 2859,34
2018.

ELFLA (LEADER);

LAD

Interaktīvas prezentācijas “Komponisti, dziesmu tekstu autori un prozaiķi Rugāju novadā” pilnveidošana Eur 4999,00

           


Starptautiskie projekti Rugāju novada vidusskolā 2006. – 2019.g.

Gads Fonda nosaukums/ iestāde, kur iesniegts Projekta nosaukums, projekta numurs Partnervalstis
2006.-2012. British Council Jauno līderu izglītības programma “Dreams+Teams”
2007. – 2009. Comenius Skolu partnerības projekts “Pusaudži Eiropā no 50.gadiem līdz mūsdienām” Lietuva, Ungārija, Bulgārija
2012.-2014. Nordplus “Nordfish – Where is the catch?” Somija, Dānija, Islande, Igaunija, Norvēģija
2012. eTwinning Kontaktseminārs Čehijā pirmsskolas skolotājiem 1 pedagoga mobilitāte
2013.-2015. Jaunatne darbībā “Europ’ arts” Francija, Spānija
2015.-2017. VIAA ERASMUS+

Veiksmīgs, radošs un motivēts skolotājs – izglītojamo mācīšanās motivācijas veicinātājs

Nr. 2015-1-LV01-KA101-013292

8 mobilitātes pedagogu profesionālajai pilnveidei
2016.-2017. VIAA ERASMUS+

Profesionāls, radošs un motivēts skolotājs – izglītojamo mācīšanās motivācijas veicinātājs

Nr. 2016-1-LV01-KA101-022540

7 mobilitātes pedagogu profesionālajai pilnveidei
2017.-2018. Nordplus Connected by the Sea Zviedrija, Lietuva, Somija
2018.-2020. VIAA ERASMUS+

School Gardens Around Europe

Nr. 2018-1-ES01-KA229-050571_5

Spānija, Grieķija, Portugāle, Itālija
2019. VIAA ERASMUS+ TCA apmācību pasākums Īrijā “Radošās mācīšanās metodes neformālajai izglītībai” 1 mobilitāte pedagogu profesionālajai pilnveidei
2019.-2021. VIAA ERASMUS+

The Journey of Learning from Data to Knowledge with Maths and Technology

Nr. 2019-1-TR01-KA229-074388_5

Turcija, Polija, Maķedonija, Beļģija, Bulgārija
2019.-2020. IZM Baltijas Vasaras akadēmija Building Safe and Inclusive Schools for All  Igaunija, Latvija, Lietuva

© 2020 Rugāju novada vidusskola