Pateicoties Erasmus+ projektam tika dota lieliska iespēja piedalīties mobilitātes kursos „Radošums, inovācija, aktīvs pilsoniskums un starpkultūru dialogs”, kuri notika no 12.oktobra līdz 17.oktobrim Parīzē, Francijā.

Grupā kopā bijām divdesmit dalībnieki no dažādām Eiropas valstīm: Spānijas, Vācijas, Grieķijas, Rumānijas, Itālijas, Francijas un Latvijas. Kursi notika divās valodās - franču un angļu valodā.

Kursu pirmajās dienās vajadzēja iepazīstināt ar sevi, prezentēt savu skolu, novadu, valsti, kā arī pastāstīt par dažādiem māksliniekiem, kuri popularizē Latviju Eiropā. Neizpalika arī nacionālo ēdienu degustācija. Gribas atzīmēt faktu, ka mūsu „Lāču” maize bija vispieprasītākā dalībnieku vidū.

Turpmākajās dienās notika grupu darbi, diskusijas un darbnīcas par Eiropas mitoloģiju, modernismu un multikulturālismu. Visi projekta dalībnieki atzina, ka turpmāk viņu valstis sagaida liels izaicinājums, t.i., kā saglabāt savu identitāti mainīgajā, multikulturālajā Eiropā. Kas tālāk notiks ar Eiropu?

Kursu dalībnieki tika iepazīstināti ar efektīvām mācību metodēm, kuras balstās uz pētniecību, izzināšanu un starpkultūru dialogu.

Tā kā katrs solis Parīzē ir vēsture, kultūra un mode, tad tā bija arī vienreizēja iespēja apskatīt Luvru, Eifeļa torni, Triumfa arku, Parīzes Dievmātes katedrāli un citus tūristu iecienītus objektus. Interesanti bija vērot, kā ikdienā kopā sadzīvo dažādas kultūras un cilvēku iecietību vienam pret otru.

Pateicoties šiem kursiem radās jaunas idejas, ko varēs realizēt turpmāk skolā un tieši mācību stundās.

Atgriežoties mājās, pirmā doma bija - cik Rīga un Latvija ir skaista un, protams, nāca prātā sakāmvārds - nekur nav tik labi kā mājās.

 

                                                       

                                                                                                                                                                                   Teksts un foto: skolotāja Ināra Ločmele

 


© 2020 Rugāju novada vidusskola