2012. gada pavasarī guvām atbalstu  VAS „Hipotēku un zemes banka” projekta Klientu kluba „Mēs paši” projektu konkursā, kā rezultātā Rugāju novada vidusskolas mazās skolas teritorijā ar aktīvu vecāku atbalstu tika izbūvēta lapenīte.

Vispārējais mērķis:

Veicināt veselīgu dzīvesveidu, lietderīgu brīvā laika pavadīšanu un aktivitātes svaigā gaisā Rugāju novada pirmsskolas vecuma un jaunākā skolas vecuma bērniem.

Apakšmērķi:

  1. Izbūvēt lapeni (6 x 5 metri) un izveidot „Zaļo klasi” Liepu ielā 4, Rugājos.
  2. Organizēt nodarbības pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem, kā arī brīvā laika pavadīšanu ģimenēm ar bērniem.

Bērniem ir radīta iespēja pavadīt vairāk laika brīvā dabā, pavadīt šo laiku saturīgi, iepazīstot dabu un tuvāko apkārtni. Ir izbūvēta lapene Rugāju novada vidusskolas mazās skolas korpusa teritorijā Liepu ielā 4. Pēc laukuma labiekārtošanas darbu pabeigšanas pirmsskolas un sākumskolas skolotājas organizēs nodarbības jaunizveidotajā Zaļajā klasē.

Zaļās klases projekts bija lielisks stimuls mazās skolas rotaļlaukuma labiekārtošanai.

Visu vasaras periodu norisinājās aktīvi laukuma labiekārtošanas darbi – tika nolīdzināta grunts, nobruģēti celiņi, apzaļumota apkārtne (šie darbi vēl tiks turpināti pavasarī). Izbūvēšanas stadijā pašreiz ir bērnu rotaļu laukums – daži atribūti jau ir uzstādīti, bet darbi vēl turpinās.

Rugāju novads ir kļuvis par vienu sakārtotu, vietējiem iedzīvotājiem un, galvenokārt, viņu bērniem, draudzīgu vietu bagātāks. Ir paplašināta mazās skolas laukuma teritorija, tā tiek uzturēta kārtībā, bērni uzturas svaigā gaisā sakoptā, labiekārtotā, skaistā rotaļlaukumā.

 

© 2020 Rugāju novada vidusskola