ERASMUS

Rugāju novada vidusskola uzsāk dalību Erasmus+ projektā “Skolas dārzi Eiropā”

No 12. līdz 16. novembrim Rugāju novada vidusskolas skolotājas Iveta Arelkeviča un Liene Pipure apmeklēja Valverdas skolu Spānijā, lai tiktos ar Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) skolu apmaiņas partnerību projekta Nr. 2018-1-ES01-KA229-050571_5 „School gardens around Europe” partneriem un plānotu projekta aktivitātes.

Projektā laika posmā no 2018. gada 1. septembra līdz 2020.gada notiks Latvijas, Spānijas, Itālijas, Portugāles un Grieķijas skolu sadarbība, lai:

-   veicinātu izpratni par bioloģisko daudzveidību citās Eiropas valstīs;

-   uzlabotu skolēnu akadēmiskos rezultātus dabaszinātņu jomās;

-   izmantotu skolu dārzus, lai tos varētu iekļaut mācību programmā starpdisciplinārā veidā, sasaistot jēdzienus fiziskajos, ķīmiskajos un bioloģiskajos procesos;

-   veicinātu skolēnus sekmēt pārmaiņas ilgtspējībā: 3R noteikumu ievērošanu ikdienas dzīvē (samazināšana, atkārtota izmantošana un otrreizēja pārstrāde);

-   sekmētu atbildīgu ūdens un enerģijas resursu patēriņu;

-   veicinātu radošumu, attīstot dažādas projekta aktivitātes u.c.

Projekta vizītē tika prezentēta Rugāju novada vidusskolas pieredze šajā jomā. Partneru skolas ar Eko skolu tīkla principiem un savām aktivitātēm plašāk iepazīstināsim septembrī, kad Rugājos viesosies projekta dalībnieki.

Rugāju novada vidusskolai apstiprinātā finansējuma kopējās summa ir 16510,00 Eur

Projekta vadītāja Iveta Arelkeviča

© 2020 Rugāju novada vidusskola