Noderīgi interneta informatīvie resursi

     Šeit Jūs atradīsiet dažādas noderīgas interneta resusru saites, kas palīdzēs orientēties turpmākajā karjeras izvēlē.

Informācijas avots un interneta   adrese Pieejamā informācija

Nacionālā   izglītības iespēju datu bāze

www.niid.lv

      Detalizēta informācija par izglītības iespējām   (programmu apraksti, apguves veids, vieta, valoda, maksa, ilgums u.c.);

     Skaidrojumi par dažādiem izglītības jautājumiem;

     Aktuāla   izglītības informācija

     Informācija par   akreditāciju, kreditēšanu, konkursiem, stipendijām u.tml.;

     Iespēja uzdot   jautājumus e- konsultantam;

     Karjeras izvēles   testi

Valsts izglītības   attīstības aģentūras vietne „Profesiju pasaule”

www.profesijupasaule.lv

     Dažādu jomu uzņēmumu darbības apraksti;

     Profesiju   apraksti;

     Intervijas ar   profesionāļiem;

     Fotogalerijas un   video materiāli par profesijām;

     Izglītības   iespējas.

Izglītības un   zinātnes ministrijas Studiju un zinātnes administrācijas mājas lapa

www.sza.gov.lv/

     Studiju un   studējošo kredīti

Valsts izglītības   attīstības aģentūras mājas lapas sadaļa „Karjeras atbalsts”

www.viaa.gov.lv

     Karjeras   atbalsta materiāli skolēniem un vecākiem;

     Karjeras ziņu   izdevumi

Latvijas   Universitātes Karjeras centrs

www.karjera.lu.lv

      Studiju   programmu izvēles tests „Pastudē sevi”.

Rīgas Tehniskās   universitātes vietne

www.nacstudet.lv

     Studiju   programmu izvēles tests;

     Latvijas   reģionālo augstskolu un Rīgas Tehniskās universitātes studiju programmu   katalogs;

     Mācību materiāli

 

Izglītības, pieredzes un darba ieguves iespējas ārvalstīs

Informācijas avots un interneta   adrese Pieejamā informācija

Eiropas Komisijas   informācijas apmaiņas un konsultāciju tīkls

EUROGUIDANCE

WWW.viaa.gov.lv/lat/karjeras atbalsts/euroguidancesadala/valstu      katalogs/

     Izglītības iespējas Eiropas   Savienības dalībvalstīs un kandidātvalstīs;

     Studentu apmaiņa;

     Praktiski padomi pirms došanās uz   ārzemēm.

Eiropas Komisijas   izglītības iespēju portāls PLOTEUS

http://ec.europa.eu/ploteus

     Izglītības iespējas ārzemēs;

     Apmaiņas programmas un to   iespējas;

     Pārcelšanās uz citu valsti.

Valsts izglītības   attīstības aģentūras izveidota interneta vietne

Brauktvainebraukt.lv

http://   brauktvainebraukt.lv

     Uzdevumi, lai pārliecinātos, vai   īstais brīdis doties pasaulē;     

     Ieteikumi, kā sagatavoties ārzemju   pieredzei.

Eiropas Jaunatnes   portāls

http:europa.eu/youth

     Iespējas dzīvot, mācīties un   strādāt ārzemēs;

     Brīvprātīgo darbs.

Valsts aģentūras „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” mājas lapa

www.jaunatne.gov.lv

     Brīvprātīgo darbs;

     Neformālā izglītība;

     Jaunatnes mobilitātes un pieredzes   apmaiņas projekti.

Eiropas darba   mobilitātes portāls EURES

www.eures.europa.eu

     Izglītības iespējas ārzemēs;

     Pārcelšanās uz citu valsti;

     Vakances;

     Iespēja ievietot savu CV.

Bezpeļņas   organizācija Dream Foundation mājas lapa

www.dreamfoundation.eu

     Pieteikšanās studijām ārzemēs;

     Studiju programmas;

     Studiju finansēšana;

     Karjeras tests;

     Tests „Vai es esmu gatavs studēt   ārzemēs?”;

     Angļu valodas zināšanu pārbaudes   tests;

     Praktiski padomi pirms došanās uz   ārzemēm.

Biedrība „Junior   Achievement- Young Enterprise Latvija”

www.jal.lv

     Skolēnu mācību uzņēmumi;

     Semināri un konkursi uzņemējprasmju   attīstīšanai;

     Ēnu dienas.


© 2017 Rugāju novada vidusskola