Skolā darbu uzsāk karjeras konsultante Agita Kukurāne

     2017.gada martā Rugāju novada vidusskola ir iekļāvusies to skolu skaitā, kas darbosies Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un un profesionālās izglītības iestādēs” .

     Projekta specifiskais atbalsta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās mācību iestādēs. Projekta īstenošana paredzēta līdz 2020. gada decembrim.

     Lai sekmīgi īstenotu projektu , Rugāju novada pašvaldībā katrā mācību gadā tiks izstrādāts karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns, kura īstenošana, atbilstoši projektā noteiktajām prasībām, jau ir uzsākta.

     Projekta norises laikā skolā pedagoģes - karjeras konsultantes darba pienākumus veiks skolotāja Agita Kukurāne, kas informāciju un padomus karjeras atbalsta jautājumos sniegs gan karjeras centrā „Kāpnes”, gan RNV skolotāju istabā (darba laiku skatīt informācijas stendā), telefoniski – m.b.t. 26354872, vai elektroniski This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


© 2017 Rugāju novada vidusskola