Rīgā, 2017. gada 15. jūnijā

Informācija medijiem

KOPĪGĀ CEĻĀ UZ ZAĻĀKU NĀKOTNI

Projekta “Ēdam atbildīgi” gada noslēguma salidojums.

 

No 27. līdz 29. jūnijam Raunas pagasta z/s “Jaun-Ieviņas” pārstāvji no 52 projektā “Ēdam atbildīgi!” iesaistītajām Ekoskolām svinēs aizvadītajā mācību gadā kopīgi gūtos panākumus. Salidojums pulcēs gan projekta pirmā, gan otrā gada dalībskolas, kurām šī būs lieliska iespēja tuvāk iepazīties ar domubiedru pieredzi, sasniegumiem un problēmu risinājumiem, apmainīties ar idejām par turpmākām aktivitātēm, kā arī uzzināt daudz noderīga nākamajam gadam.

Papildus atskatam uz pagājušajā mācību gadā sasniegto, trīs dienu programmā skolu pārstāvjiem būs paredzētas arī dažādas izglītojošas un izklaidējošas aktivitātes. Viena no šādām aktivitātēm būs aizraujošas kulinārijas darbnīcas eksperta Edgara Sandera vadībā, kurās varēs apgūt un baudīt gardumus no augu valsts virtuves. Tāpat arī būs iespēja iepazīties ar bioloģisko saimniecību “Jaun-Ieviņas” un “Lielkrūzes” darbību, papildināt zināšanas par globālo izglītību, kā arī piedalīties citos tematiskos un atpūtas pasākumos. Kopīgās aktivitātes arī veicinās kontaktu veidošanos starp kolēģiem, kas kalpos par pamatu skolu sadraudzībām nākotnē.

“Ēdam atbildīgi!” ir starptautiska programma, kurā iesaistītās izglītības iestādes veic dažādas aktivitātes par tēmu – kā izvēlēties un lietot pārtiku pārdomāti un atbildīgi, nekaitējot videi. Šīs skolu iniciatīvas ir vērtīgs ieguldījums sabiedrības veselībā un vides saudzēšanā, jo izglīto gan bērnus, gan viņu vecākus, gan arī skolotājus un plašāku sabiedrību.

Ekoskolu programmas vadītājs Daniels Trukšāns priecājas, ka “šogad projektā iesaistīto skolu skaits ir pieaudzis vairāk nekā divas reizes, kas ļāva plašāk aptvert visas projekta tēmasun panākt praktiskas izmaiņas.” Skolu projekta koordinatoriatzīst, ka dalība ir bijusi labs rosinājums risināt problēmas skolas vidē un veicināt ilglaicīgas pozitīvas pārmaiņas, piemēram, ievērojami samazināt pārtikas atkritumus un veidot sadarbību ar vietējiem ražotājiem. Tas ir ieguvums ne vien videi un veselībai, bet arī pašvaldībuekonomikai.

Projekts turpināsies vēl vienu gadu, un jau esošajāmdalībskolām pievienosies vēl 34 izglītības iestādes.Kolēģu veiksmīgās pieredzes iedvesmotas, arī šīs skolas mācīsies un mācīs pārējos veidot videi draudzīgākus ēšanas ieradumus.

Projektā “Ēdam atbildīgi!” piedalās Ekoskolas no deviņām Eiropas valstīm  Bulgārijas, Horvātijas, Čehijas, Latvijas, Maltas, Polijas, Rumānijas, Slovākijas un Slovēnijas. Savukārt Latvijā programmā “Ēdam atbildīgi” iesaistītās skolas aptver visus četrus Latvijas vēsturiskos novadus.

Vairāk par projektu var uzzināt šeit:

https://www.eatresponsibly.eu/lv/
http://www.videsfonds.lv/lv/dam-atbild-gi
https://www.facebook.com/edamatbildigi

Par Ekoskolu programmas un projekta ‘Ēdam atbildīgi” īstenošanu Latvijā ir atbildīgs Vides izglītības fonds (VIF), pasaules vadošās vides izglītības un neatkarīgās tūrisma ekosertifikācijas organizācijas FoundationforEnvironmentalEducation (FEE International) pārstāvis, kas Latvijā nodrošina visu starptautisko FEE programmu  - Zilais Karogs, Zaļā Atslēga, Ekoskolas, Jaunie vides reportieri, Izzini mežu - īstenošanu vai pārraudzību.


Informāciju sagatavoja – Ilze Rušmane, 26163508

Salidojumam reģistrēto skolu sarakstu var saņemt, rakstot uz This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Plašāka informācija par projektu – Daniels Trukšāns, 26349865
Komunikācija ar medijiem – Sanita Rībena, 29107362

© 2020 Rugāju novada vidusskola