Meža dienas Rugāju novada vidusskolā

2016. gada 9. maijā 7., 8. un 10.klase piedalījās AS „Latvijas valsts meži” rīkotajās Meža dienās, kuras Latvijā notiek jau 88 reizi. Skolēni šīs dienas laikā sakopa Lazdagas ezera apkārtni. Pa ceļam uz ezeru, ceturtā Balvu MI meistare I.Švalbe bija sagatavojusi dažādas aizraujošas aktivitātes.

Skolēni tika sadalīti komandās, un katrai komandai bija jāveic uzdevumi: jānosaka priežu vecums, jānosaka zivju sugas, jāatpazīst koku un krūmu sugas pēc to zariem, pēc doto attēlu pirmajām zilbēm jāuzmin dzīvnieka nosaukums, jāturpina ticējumi par dabas parādībām, jāsakārto pareizā secībā meža apasaimniekošanas posmi un jāizmēģina sava precizitāte čiekuru mešanā ķiverē u.c. Pēc labi padarīta darba un aktivitātēm sekoja pikniks, par ko bija parūpējies 4.Balvu MI vadītājs A. Galvanovskis. Meža dienu noslēgumā tika apbalvotas komandas un katrs dalībnieks saņēma veicināšanas balvas un pateicības rakstus.

     


© 2020 Rugāju novada vidusskola