Dalībai starptautiskajā Ekoskolu projektā “Ēdam atbildīgi!” pievienojušās 50 jaunas izglītības iestādes

Pirmais, pieredzes bagātais gads projektā “Ēdam atbildīgi!” ir gandrīz aizritējis, 20 pilotskolas ir īstenojušas daudzveidīgas aktivitātes un kopā strādājušas pie metodoloģijas. Atlases kārtā ir izvēlētas skolas, kas pievienosies projektam otrajā, 2016. /2017. mācību gadā.

„Ēdam atbildīgi!” ir starptautiska, uz rīcību orientēta mācību programma Ekoskolām, kas aizsākās EYD 2015 (Eiropas attīstības gads 2015) ietvaros un turpināsies arī turpmāk kā neatņemama Ekoskolas programmas sastāvdaļa.

Projektā piedalās deviņas Eiropas valstis ‐ Bulgārija, Horvātija, Čehija, Latvija, Malta, Polija, Rumānija, Slovākija un Slovēnija. Aizvien svarīgāks kļūst jautājums gan par to, kādu iespaidu uz mūsu veselību, vidi atstāj pārtika, ko ēdam, gan arī par pārtikas sadalījumu pasaulē ‐ tās trūkuma un pārprodukcijas paradoksu.

Sākot apzināties atbildību par savu ķermeni, arī skolēni var sākt aizdomāties par pārtikas ietekmi uz vidi un cilvēku. Tā kā pārtika ir viena no mūsu pamatvajadzībām, šis temats ir nesaraujami saistīts ar daudzām vides tēmām, kuru skatīšana caur pārtikas prizmu veicina sistēmisku domāšanu un ilustrē to, kā pārtika ietekmē vidi, mūsu veselību un arī sociālos jautājumus globālā mērogā.

Caur dažādām aktivitātēm un izglītojošiem materiāliem, programma informēs par globāliem izaicinājumiem un to nozīmi vietējā līmenī – reģionā, pilsētā vai ciematā. Tā veicinās izpratni par efektīvu resursu izmantošanu, bioloģisko daudzveidību, klimata pārmaiņām, cilvēktiesībām un godīgu tirdzniecību; par šķietami attālinātām tēmām, kuras mēs varam ietekmēt pozitīvi vai negatīvi, mainot savus ēšanas paradumus.

Projekts tiks īstenots trīs gadu garumā, kopumā Latvijā iesaistot vismaz 100 izglītības iestādes.
Projekta “Ēdam atbildīgi” jaunās dalībskolas 2016./2017. mācību gadā ir:

1. Aizkraukles novada ģimnāzija
2. A. Upīša Skrīveru vidusskola
3. Babītes vidusskola
4. Brīvā Māras skola
5. Cieceres internātpamatskola
6. Dricānu vidusskola
7. Dundagas PII "Kurzemīte"
8. Dzimtmisas pamatskola
9. Engures PII "Spārīte"
10. Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošās vidusskolas pirmsskola
11. Ikšķiles Brīvā skola
12. Jelgavas pilsētas pašvaldības PII "Zīļuks"
13. Jersikas pamatskola
14. Jūrmalas PII "Austras koks"
15. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Zvaniņš"
16. Krimūnu sākumskola
17. Kuldīgas Alternatīvā sākumskola
18. Liepājas Ezerkrasta sākumskola
19. Liepājas PII "Dzintariņš"
20. Mālpils novada vidusskola
21. Mārcienas pamatskola
22. Mārupes novada PII "Zeltrīti"
23. Mežvidu pamatskola
24. Nīcas novada pirmsskolas izglītības iestāde "Spārīte"
25. Ozolnieku novada pirmsskolas izglītības iestāde "Bitīte"
26. Ozolnieku vidusskola
27. PII “Graudiņš”
28. PII “Kāpēcītis”
29. PII “Dartija”
30. Pļaviņu novada ģimnāzija
31. Priekuļu PII "Mežmaliņa"
32. Privātā pirmsskola "Patnis" (Ādažos)
33. Privātā sākumskola “Vinnijs”
34. Puzes pamatskola
35. Remtes pamatskola
36. Rīgas 69.vidusskola
37. Rīgas Ostvalda vidusskola
38. Rīgas Rīnūžu vidusskola
39. Rīgas Ziepniekkalna sākumskola
40. RPII "Priedīte"
41. Rugāju novada vidusskola
42. Smiltenes Trīs pakalnu sākumskola
43. SPII "Vārpiņa"
44. Straupes pamatskola
45. Šķibes pamatskola
46. V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija
47. Valmieras pilsētas 5. pirmsskolas izglītības iestāde "Vālodzīte"
48. Valmieras Viestura vidusskola
49. Vecsaules pamatskolas struktūrvienība "Jaunsaules pamatskola"
50. Vestienas pamatskola

Vairāk par projektu - http://www.videsfonds.lv/lv/dam-atbild-gi

Vides izglītības fonds - www.videsfonds.lv, www.twitter.com/videsfonds

Ekoskolas - www.draugiem.lv/ekoskolas

Informāciju sagatavoja – Ieva Gedzuna, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ekoskolu koordinators Latvijā – Daniels Trukšāns, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Izglītības iestādes, piedaloties projektā „Ēdam atbildīgi!” saņems finansiālu atbalstu savu ideju īstenošanai no Eiropas Savienības. Dokuments sagatavots „Ēdam atbildīgi!” projekta ietvaros ar finansiālu atbalstu no Eiropas Savienības. Par dokumenta saturu atbild oficiālais projekta partneris un pārstāvis Latvijā – Vides izglītības fonds. Vides izglītības fonda darbību Latvijā atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds.


 

 

© 2020 Rugāju novada vidusskola