Rugāju novada vidusskolas pirmsskolas grupiņas saka lielu un sirsnīgu paldies

Mēs esam eņģeļi viens otram,
Caur sirdi, caur mīļu vārdu...
Caur to, ka mēs esam viens otram,
Un nevajag ikdienā uzsvērt,
Bet vienkārši būt.
Būt, lai otrs mūsu esību jūt.
        /Aija Celma/
           Šis gads nav bijis no vieglākajiem, tomēr labo vēsti un labos darbus apturēt nespēs arī šī brīža apstākļi, un biedrība Neatkarība Balt. tam spilgts piemērs! Jau ilgus gadus biedrība sniedz palīdzību un atbalstu cilvēkiem, kas nonākuši atkarību problēmā.

Tomēr tas nav viss, un šogad, sadarbībā ar projekta Samariešu soma partneri biedrību Šans AB, biedrība Neatkarība Balt. nogādāja dāvanas  Rugāju novada vidusskolas pirmsskolas bērniem. Lai gan pasākumu rīkošana ir aizliegta, Labā vēsts par Ziemassvētkiem kopā ar dāvaniņām tomēr nonāca pie mazajiem eņģelīšiem, dāvājot svētku sajūtu! Biedrība Šans AB pateicas savam partnerim biedrībai Neatkarība Balt. par iespēju nogādāt dāvaniņas arī attālinātos novados. 

          Rugāju novada vidusskolas pirmsskolas grupiņas "Bitītes", "Mārītes" un "Knariņi"  saka lielu un sirsnīgu paldies biedrībām un Tarasovu ģimenei par sagādātajām dāvaniņām. 

Davanas 


 

© 2021 Rugāju novada vidusskola