erasmus

Rugāju novada vidusskolas skolotāji dodas gūt jaunas zināšanas

No 20. līdz 24. janvārim Rugāju novada vidusskolas 5 skolotāji - Anita Stalidzāne, Ingūna Andersone, Iveta Arelkeviča, Maruta Kalnēja un Jānis Ikstens - piedalījās Erasmus + pieredzes apmaiņas projektā “THE JOURNEY OF LEARNING FROM DATA TO KNOWLEDGE WITH MATHS AND TECHNOLOGY” (projekta Nr. 2019-1-TR01-KA229-074388_5).  Projektā ir iesaistījušās piecas valstis - Turcija, Ziemeļmaķedonija, Latvija, Bulgārija un Polija, ar mērķidažādot STEM mācību priekšmetu pasniegšanas metodes, izmantojot digitālos rīkus.

Gandrīz nedēļas garumā dalībvalstu komandas apguva datorprogrammas Geogebra izmantošanas iespējas skolas matemātikas un fizikas stundās, padziļināja savas zināšanas IT jomā, kā arī iepazina vietējo kultūru.

Projekta vizīte sākās ar dalībvalstu svinīgu sagaidīšanu Tarsus pilsētas Abdulkerim Bengi Anadolu Lisesi skolā, kam sekoja neliela eksursija pa klašu telpām. Pēc tikšanās ar vietējās pašvaldības vadītājiem un organizatoru pārstāvjiem, dalībvalstu komandas iepazinās savā starpā, prezentēja savu skolu.  Skolas audzēkņi pastāstīja par iespēju izmantojot Kanban pieeju matemātikas un tehnoloģiju apmācībā. Pēc kopīgās tikšanās sekoja ekskursija pa Tarsus pilsētu, iepazīstot vietējo kultūru un vēsturi. Lai arī visa komunikācija norisinājās angļu valodā, nevienu mirkli valoda neradīja grūtības. Arī projekta organizatori bija patīkami pārsteigti par Rugāju skolotāju labajām valodas un tehnoloģiju zināšanām.

Nākamās trīs dienas pagāja, apgūstot programmu Geogebra, kurā ar matemātikas metodēm var risināt dažāda veida praktiska rakstura problēmas - tika analizēti datu vākšanas avoti, izpētes posmi, esošās situācijas modelēšana un prognožu ticamība. Šo dienu laikā skolotājiem bija jāizstrādā savi stundu plāni, kurus pēc tam varēs izmantot visu valstu pārstāvji savā mācību procesā.

Ceturtdienas vakarā Tarsus pašvalība organizēja atvadu vakariņas, lai visi dalībnieki varētu nobaudīt turku nacionālos ēdienus, iepazīties ar turku tautas mūziku un iemēģināt tradicionālos deju soļus. Noslēgumā projekta organizatori katram skolotājam pasniedza apliecību par piedalīšanos, kā arī piemiņas dāvanas – skolēnu izgatavotās koka kastītēs ar saldumiem no Turcijas, personalizētas grāmatzīmes un piespraudes.

Pēc vairāku dienu ilgstoša intelektuāla darba, piektdiena bija kā lielā atslodzes diena. Projekta organizatori bija sagatavojuši ļoti skaistu un iespaidiem pārbagātu ekskursiju. Izbraucot jau ļoti agri no rīta, pēc  4 stundām tika sasniegta Kapadokija, kura slavena ar īpatnējām klinšu formām un tajās izveidotajām alu pilsētām. Jau ierasto Tarsusas palmu un pavasara vietā, kalnos pārsteigumu sagādāja īsta ziema - ar sniega kupenām un pamatīgu aukstumu. Ekskursijas laikā varēja apmeklēt pazemes pilsētu, kura izvietota 8 stāvus zem zemes, bija iespēja iepazīt Turcijas tirgu, kur kaulēšanās par cenu ir ļoti pieņemama lieta, kā arī noklausīties lekcijas vietējo keramiķu un rotaslietu meistara darbnīcās. 

Rugāju novada vidusskolas skolotāji ir pateicīgi par iespēju piedalīties tik kvalitatīvi un pārdomāti organizētā projektā, kas dod iedvesmu izmēģināt jaunās zināšanas savās stundās.

 Turcija2020 1 Turcija2020 2 Turcija2020 3


 

© 2021 Rugāju novada vidusskola