Erasmus+ tālākizglītības kursi

Slovēnija

No 29.janvāra līdz 4.februārim savu profesionālo kompetenci pilnveidoju Erasmus + tālākizglītības kursos “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas novēršana” Slovēnijas galvaspilsētā Lubļanā. Bijām 20 dalībnieki no Francijas, Grieķijas, Portugāles, Rumānijas un Latvijas. Priekšlaicīga mācību pārtraukšana ir problēma, ar kuru sastopas pedagogi ikvienā valstī. Tās pamatā ir personīgās, sociālās, ekonomiskās, izglītības vai ģimenes problēmas.

Mūsu enerģiskās un pieredzējušās pasniedzējas Janja Rebolj, Ksenja Kos un Zala Bricelj sniedza daudz vērtīgas idejas un ieteikumus, kā risināt šīs problēmas.

Janja savās nodarbībās mums daudz mācīja par attiecību izpratnes teoriju, lai palīdzētu skolēniem saskatīt nepieciešamību iegūt izglītību un paaugstināt viņu motivāciju. Tā bija arī ļoti laba iespēja mums pašiem uzzināt par savu motivācijas vērtību sistēmu, uzvedību, rīcību konfliktsituācijās.

Ksenja iepazīstināja mūs ar R.Reasoner programmu, ko īsteno skolās un uzsvēra piecus faktorus, kas palīdz novērst mācību pārtraukšanu: drošība, identitāte, piederība, mērķis un kompetence.

Pēdējā kursu daļa, ko vadīja Zala, tika veltīta informācijas komunikāciju tehnoloģijām. Tās spēlē arvien nozīmīgāku lomu mūsdienu modernajā sabiedrībā. Pasniedzēja ar veiksmīgiem piemēriem parādīja, kā mēs varam izmantot tehnoloģijas kā līdzekli, lai uzturētu saikni ar skolēniem un integrēt tās mācību procesā.

Kursi tika bagātināti ar mācību vizīti Slovēnijas Republikas profesionālās izglītības institūtā, kur pasniedzēja Sladjana Šućur Popović bija sagatavojusi prezentāciju par pašapziņas programmu, ko viņa izmanto ar skolēniem savā praksē.

Dažas atziņas,ko ieguvu kursos:

  • Milzīga nozīme ir skolotājam kā personībai, tāpēc arī skolotājam pašam sevi iepazīt ir svarīgi. Kāds ir skolotāju kolektīvs? Vai labprāt sadarbojas? Kā katrs jūtas kolektīvā?
  • Mīlēt skolēnus un priekšmetu, ko māci!
  • Svarīga ir prasme intuitīvi sajust.
  • Komunikācija ar skolēniem, atrast laiku uzklausīt.
  • Krāsainās brilles – katrs pasauli redz citādi. Iemācies iepazīt partnera briļļu krāsu!
  • Mūzika, spēļu elementi palīdz radīt labvēlīgu vidi.
  • Ja mēs ilgi izliekamies, tādi, kā neesam patiesībā, mēs sākam slimot.
  • Mēs nevaram ietekmēt sociālo situāciju, bet varam iepazīt skolēnus un rīkoties tā, lai viņi paliktu skolā.
  • Skolotājam jārīkojas kā lidmašīnās instruē stjuartes par skābekļa maskām – vispirms ir jāparūpējas par sevi un tad var pilnvērtīgi nodoties darbam!

Lai arī kursu programma bija piesātināta, laiks bija ieplānots arī kopīgām sabiedriskām aktivitātēm – apmeklējām Ļubļanas pili, Ļubļanas pilsētas muzeju, skaistos Bledas ezera dabasskatus. Kopīgās iepazīšanās vakariņās viens otram rādījām katrai valstij raksturīgās dejas un noskaidrojām, ka visi esam lieliski dejotāji.

Ilze Dobrovoļska

Rugāju novada vidusskola


© 2021 Rugāju novada vidusskola