Vokālais ansamblis “Pustonis” piedalās vokālās mūzikas konkursā “Balsis 2017”

2017. gada 20. februārī Rugāju novada vidusskolas vokālais ansamblis “Pustonis” devās uz Balviem, lai piedalītos vokālās mūzikas konkursā “Balsis”. Konkursā sacentās Balvu, Rugāju, Viļakas un Baltinavas novadu skolu vokālie ansambļi. Smagais darbs un neskaitāmie mēģinājumi visa mācību gada garumā vainagojās ar panākumiem. Ansambļa dalībnieki ir gandarīti par sasniegtajiem rezultātiem. Ansamblis pašreizējā sastāvā darbojas jau divpadsmito gadu

(Amanda Kočāne, Rūta Krista Pērkone, Rēzija Puško, Dana Lība Tihomirova, Astra Smirnova, Valters Šmagris, Zita Serga, Krista Kapteine, skolotāja Velga Smoļaka), dalībniekus saista mīlestība pret dziesmu. Kopā pavadīto laiku “Pustonis” atzīst par lielisku piedzīvojumu, kas neizdzēšami ierakstīts atmiņās. Vokālās mūzikas konkursā “Balsis 2017” Rugāju novada vidusskolas ansamblis ieguva 1. pakāpes diplomu un ceļazīmi uz Latgales reģionu. Pēc vokālo ansambļu konkursa “Balsis” “Pustoņa” dalībnieki šķīrās ar smaidu, lai tiktos nākamajā mēģinājumā un pārrunātu nākotnes plānus. 1. martā vokālais ansamblis “Pustonis” piedalīsies projekta “Komponisti Rugāju novadā” prezentācijas pasākumā, ansamblis gatavo koncertprogrammu pavasara koncertiem.

 

Dana Lība Tihomirova

 

       


 

© 2021 Rugāju novada vidusskola