Rugāju novada vidusskolas projektu

Veiksmīgs, radošs un motivēts skolotājs - skolēnu mācīšanās motivācijas veicinātājs” līdzfinansē Eiropas Savienība

Pieredzes uzkrāšana turpinās

Mācību gads skolā ir noslēdzies, un ikviens – gan skolotājs, gan skolēns – var sajust gandarījumu par gada laikā paveikto un kavēties atmiņās par brīnišķīgajiem notikumiem – grūto, bet vērtīgo ceļu uz labām atzīmēm, aizvadītajiem pasākumiem, izlaidumu. Jau iepriekš tika rakstīts par Rugāju novada vidusskolas skolotāju gaitām, izglītojoties dažādās Eiropas valstīs Erasmus+ projekta ietvaros, un tas viennozīmīgi ir viens no tiem notikumiem, par kuriem atmiņās kavēties skolotājiem, kursu dalībniekiem. Šoreiz atmiņās vēlas dalīties trīs skolotājas – Ilze Dobrovoļska, Laura Kļaviņa un Agita Kukurāne.

Ilze Dobrovoļska: „Malta mani viesmīlīgi sagaidīja 1. maija naktī. Lidmašīnai nolaižoties, pirmais, ko ievēroju, bija mirgojošas gaismiņas jūrā, uz piekrastes kuģiem un jahtām. Tikpat viesmīlīgi un laipni bija Maltas iedzīvotāji, ko iepazinu šajā nedēļā. Manu satraukumu par orientēšanos svešā valstī kliedēja kursu organizatoru lieliski sarīkotā sagaidīšana un noslēgumā arī nokļūšana lidostā.

Visas nedēļas garumā bija iespēja ne tikai apmeklēt aizraujošus un noderīgus kursus par to, kā izmantojot spēles un jautras aktivitātes, rosināt sākumskolas skolēnus ar prieku mācīties angļu valodu, bet arī baudīt organizatoru saplānoto kultūras dzīvi Maltā. Grupā bijām četras dalībnieces – es un trīs jaukas skolotājas no Polijas. Šīs nedēļas laikā ļoti satuvinājāmies ar poļu skolotājām, tāpēc ne tikai ar aizrautību kopīgi darbojāmies enerģiskās un kompetentās pasniedzējas Josianne Pisani piedāvātajās aktivitātēs, bet arī brīvo laiku pavadījām kopīgi, iepazīstot Maltu un tās bagāto kultūrvēsturisko mantojumu. Priecājos par kursos apgūtajām zināšanām, dažas spēles jau esmu skolā piedāvājusi skolēniem, kuriem tās arī šķita aizraujošas.

Kursu organizatori bija ieplānojuši arī vairākas ekskursijas šīs burvīgās salas iepazīšanai. Iespaidīga bija ekskursija pa Maltas galvaspilsētu Valletu. Atraktīvais gids Mario ar savu stāstījumu prata mūs tā aizraut, ka kādā no brīvajiem vakariem vēlreiz atgriezāmies Maltas galvaspilsētā, lai to tuvāk iepazītu. Efektīgs bija arī video šovs „Maltas pieredze”, kura laikā skatītājiem ļauts iepazīt Maltas bagāto vēsturi.

Maltas burvību izbaudīju līdz pēdējai sekundei, arī nogurdinošo mājupceļu, ko patīkamāku vērta iespaidi un atmiņas par lielisko nedēļu Maltā.

Sirsnīgs paldies skolas direktorei Ivetai par iespēju iesaistīties Erasmus+ projektā, kas deva iespēju bagātināt gan profesionālo jomu, gan uzkrāt neaizmirstamas emocijas par redzēto šajā skaistajā zemē.”

Laura Kļaviņa: „No 2016. gada 15. maija līdz 20. maijam Portugāles galvaspilsētā Lisabonā notika internacionālie apmācību kursi „Teach, Learn and Quality”.

Nedēļas laikā 40 skolu pārstāvji no 12 valstīm apguva teorētiskas un praktiskas iemaņas par izglītības kvalitātes novērtēšanu, kvalitātes sistēmu izstrādi un ieviešanas metodoloģiju un veidiem, kā motivēt skolēnus, skolotājus, vecākus un sabiedrību iesaistīties skolas nākotnes veidošanā.

Klausoties lekcijas, strādājot grupās, daloties pieredzē ar citu valstu pārstāvjiem, kursu dalībnieki, tostarp arī es, ne tikai ieguva zināšanas, bet arī mācījās viens no otra un burvīgi pavadīja laiku Atlantijas okeāna piekrastē. ”

Agita Kukurāne: „Es piedalījos skolotāju tālākizglītības kursos „Katrs bērns ir īpašs”, kuri notika Somijā, Ziemeļkarēlijas apgabala pilsētā Joensu.

Kursu tēma par izglītības jautājumiem bērniem ar īpašām vajadzībām man līdz šim bija visai nezināma. Taču, tā kā šovasar esmu iecerējusi turpināt izglītību, apgūstot tieši speciālās apmācības virzienu, tad starptautisko kursu apmeklējums man deva plašāku izpratni par to, kas notiek šajā izglītības jomā Somijā un citās Eiropas valstīs. Kursantu grupa bija liela – 70 dalībnieki. Tie bija pedagogi no Vācijas, Francijas, Portugāles, Spānijas. Daudz dalībnieku bija no Turcijas. No Baltijas reģiona valstīm es biju vienīgā pārstāve. Tādēļ, uzstājoties ar savu prezentāciju, akcentēju tās izmaiņas speciālās izglītības jomā, kas, salīdzinot ar iepriekšējo laika periodu, maina sistēmu kopumā, ļaujot bērniem ar īpašām vajadzībām gūt savām spējām atbilstošu izglītību tuvu dzīvesvietai. Speciālās izglītības modelis, kas patlaban tiek ieviests Latvijā, ir aizgūts no attīstītākajām Eiropas valstīm, tostarp arī Zviedrijas un Somijas, tādēļ bija interesanti klātienē apjaust šī modeļa funkcionēšanu jau iestrādātā darbības fāzē.

Pirmajās divās dienās klausījāmies speciālistu lekcijas, uzstājāmies ar savām prezentācijām un grupu darbā diskutējām un apkopojām viedokļus par dažādiem ar šo tēmu saistītiem jautājumiem. Vienu dienu pavadījām skolās, kur varējām vērot mācību stundas, parunāt ar pedagogiem un vērot skolas ikdienu. Apmeklējām arī starptautisku zinātnes un izglītības izstādi Joensu arēnā, kur guvu arī dažādas jaunas idejas savam ikdienas darbam. Kultūras programmas ietvaros bija iespēja pabūt skaistajā Koli nacionālajā parkā un piedalīties nacionālās virtuves iepazīšanā.

Kopumā, jāteic, ka iespēja apmeklēt šādus kursus, noteikti paplašina redzesloku un pedagoģiskās darbības pieredzi, ļauj pilnīgāk izprast mūsu valsts izglītības nozarē notiekošos procesus Eiropas kontekstā. ”

Inga Garā

erasmus 1  erasmus 2

erasmus 3


© 2021 Rugāju novada vidusskola