Panākumi vokālās mūzikas konkursos

29. februārī Balvos norisinājās starpnovadu vokālās mūzikas konkurss „Balsis”. Konkursā piedalījās arī Rugāju novada vidusskolas vokālais ansamblis „Pustonis” un ieguva pirmās pakāpes diplomu, kā arī iespēju pārstāvēt Rugāju novada vidusskolu un Rugāju novadu Latgales reģionā.

9. marta rītā apņēmības pilni uz Līvāniem devās ansambļa dalībnieki Amanda Kočāne, Rēzija Puško, Rūta Krista Pērkone, Astra Smirnova, Dana Lība Tihomirova, Valters Šmagris, Zita Serga, Krista Kapteine un skolotāja Velga Smoļaka. Pa ceļam uz Līvāniem dziedātāji lieki laiku netērēja un iesildīja balsis, sniedzot nelielu koncertu autobusa vadītājam Jānim Lesniekam.

Ierodoties Līvānu 2. vidusskolā, valdīja manāms satraukums. Žūrija bija profesionāla un konkurence liela.

Mājās Rugāju novada vidusskolas vokālā ansambļa „Pustonis” dalībnieki ieradās priecīgi un apmierināti ar paveikto darbu. Latgales reģionā tika iegūts pirmās pakāpes diploms.

Dana Lība Tihomirova

 

ansamblis

 


 

© 2021 Rugāju novada vidusskola