Lecam pa vecam, lecam pa jaunam

Dienu pirms Valentīndienas Kubulos notika brīnišķīgs deju kolektīvu sadancis ,,Lecam pa vecam, lecam pa jaunam”, kurš jau norisinājās 13. gadu. Šajā pasākumā piedalījās kolektīvi no citiem novadiem un Rīgas. Uz šo jauko deju kolektīvu sadanci devās arī Rugāju novada jauniešu  deju kolektīvs : 9.klases jaunieši - Alise Romāne, Klinta Kočāne, Rūta Krista Pērkone, Astra Smirnova, Oskars Kononovs, 8.klases – Dārta Stivriņa, Aivita Žogota, Karīna Semjonova, Ritvars Dobrovoļskis, Armands Smirnovs, Dmitrijs Daņilovs, Vairis Štāls, Kristiāns Arulis, 10.klases Renāte Dobrovoļska, Dāvis Stivriņš un kolektīva vadītāja Astrīda Circene.

 Šī gada sadancošanās tēma bija mīlestība. Katram kolektīvam bija uzdevums sagatavot divas dejas un kādu interesantu priekšnesumu par tēmu ,, mīlestība”. Rugāju jauniešu deju kolektīvs dejoja ,,Cimdu polku” un ,,Precību danci”, kā arī izspēlēja mīlestības ainiņas dziesmas ,, Rīga-Valka” pavadībā. Priekšnesums izdevās.

Pēc koncerta visi izbaudījām cienastu pie galdiņiem, dejojām un spēlējām dažādas spēles. Pasākums un vakars izdevās ļoti lielisks.

Aivita Žogota 8.klase


© 2021 Rugāju novada vidusskola