29. janvārī Rugāju novada vidusskolas solisti un vokālais ansamblis „Pustonis” sniedza koncertu Rugāju sociālās aprūpes centra iemītniekiem. Koncerta sākumā Rugāju novada vidusskolas mūzikas skolotāja Velga Smoļaka uzrunāja aprūpes centra iemītniekus, sakot: „Mēs būsim kopā ar jums šajā gaišajā laikā, kad rīti sāk palikt garāki par vakariem. Kopīgi ieklausīsimies pavasara skaņās un mēģināsim tās izdziedāt.”

Ar skanīgajām balsīm klātesošos koncertā priecēja  Amanda Kočāne, Rūta Krista Pērkone, Rēzija Puško, Astra Smirnova, Dana Lība Tihomirova, Valters Šmagris, Elīna Smoļaka, Zita Serga un Krista Kapteine. Ar ģitārspēles priekšnesumu iepriecināja un pārsteidza Rihards Krilovs. Koncerta dalībnieki saka paldies RSAC iemītniekiem, vadītājai Sarmītei Pērkonei un darbiniekiem par jauko uzņemšanu. Katru dienu dalīsimies ar smaidu, mazu saules stariņu, kas rada prieku, un, lai labie vārdi dzīvi dara skaistāku!

Dana Lība Tihomirova

 

SAC 01

 


 

© 2021 Rugāju novada vidusskola