10.martā Balvu Kultūras un atpūtas centrā notika XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tautas deju kolektīvu atlases skate. Dejotāju sniegumu vērtēja XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku lielkoncerta „Līdz varavīksnei tikt” virsvadītāji  Inga Pulmane, Dace Adviljone, Gints Baumanis, Iluta Mistre un Ilze Mažāne.

Skatē piedalījās arī  divi deju kolektīvi no Rugāju novada vidusskolas. Katrs  kolektīvs skatē dejoja divas dejas – vienu izlozes un otru izvēles deju.  1.- 4. klašu kolektīvs ieguva 1. pakāpi, jo žūrija sniegumu novērtēja  ar 42,2 punktiem. 10.- 12. klašu kolektīva dalībnieki, spītējot vīrusiem un slimībām,  nopelnīja 38,3 punktus, iegūstot 2. pakāpi. Paldies vecākiem un pedagogiem , kas palīdzēja sapost dejotājus skatei.

Kad noslēgsies skates visā valstī, tad uzzināsim, vai esam ieguvuši ceļazīmi uz deju svētkiem Rīgā.

                                                                                                                                                                        Astrīda Circene 


 

© 2021 Rugāju novada vidusskola