Skolai licencētās un akreditētās programmas

 

Vispārējās pirmsskolas izglītības programma – kods 01011111

Speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamiem ar garīgās veselības traucējumiem - kods 01015711

Vispārējās pamatizglītības programma – kods 21011111 

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem – kods 21015611

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programma – kods 31011011

Vispārējās vidējās izglītības programma - kods 31016011

© 2021 Rugāju novada vidusskola